Genveje


PraktikPraktik

På socialrådgiveruddannelsen kommer du i praktik i fem måneder på modul 7.

Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab. Du skal opnå selvstændighed i din udøvelse af socialt arbejde og forståelse for den professionelle rolle som socialrådgiver.  

Fakta om praktikken

Praktikken er på fuld tid og ulønnet. Du indgår ikke i praktikinstitutionens normering. Det er skolen, der har kontakten med praktikstederne, og som fordeler pladserne. Praktikken afsluttes med en individuel mundtlig ekstern prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. 

Praktiksteder

Skolens praktiksteder ligger i Region Hovedstaden og omfatter kommunale, regionale, statslige og private/selvejende institutioner. I kommunerne er der bl.a. mulighed for at komme i praktik inden for børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet, på beskæftigelsesområdet eller på området for misbrugsbehandling. Institutioner under staten har især praktikpladser inden for kriminalforsorgen. I regionerne er der mulighed for at komme i praktik på bl.a. sygehuse, i distriktspsykiatrien eller på et misbrugscenter. 

De private institutioner og virksomheder dækker over et bredt udsnit af praktikpladser på f.eks. et værested eller i en fagforening. 

Pludselig så bliver man mere socialrådgiver end man bliver studerende, også når man kommer tilbage. Det er nogle helt andre snakke, vi har i klassen og diskussioner og så videre… der er lidt mere gods i.

Studerende der har været i praktik

Praktik i udlandet

Det er muligt at komme i udlandspraktik, og vi hjælper gerne med at finde et praktiksted. Praktikken kan foregå på enhver arbejdsplads, hvor der arbejdes med sociale problemstillinger. Vi har gode erfaringer med flere praktiksteder i udlandet. De studerende har for eksempel været i praktik i USA, Canada, Afrika, Indien og New Zealand. Praktiksteder i udlandet kan f.eks. være institutioner/NGO'er som socialrådgiveruddannelserne tidligere har anvendt, danske NGO'er, der har projekter i udlandet, offentlige institutioner der svarer til kommunalt niveau.

Du får en praktikvejleder på praktikstedet, og du har også en vejleder på uddannelsen under hele praktikperioden. Er du i udlandspraktik, foregår kontakten via e-mail eller Skype. Vælger du at tage din praktik i udlandet, er der mulighed for stipendier afhængig af, hvor i verden du tager hen. Du kan altid tage din SU med dig.

For praktikvejledere

Praktikvejledere inviteres til to vejlederindkald på skolen i løbet af praktikperioden. Her bliver vejlederne klædt på til opgaven og rollen som praktikvejleder. Indholdet veksler mellem information om regler og rammer, undervisning i relevant teori og metode, socialfaglige oplæg samt erfaringsudveksling. Derudover står skolen til rådighed i forhold til problemstillinger og udfordringer, der kan opstå undervejs i praktikforløbet. 

Kontakt

Har du spørgsmål, der omhandler praktik, skal du kontakte:

Praktikkoordinatorer Mia Lotti og Gry Stougaard Faber