Genveje


Foreninger og studenterpolitisk arbejdeForeninger og studenterpolitisk arbejde

Studenterpolitisk arbejde

Brug din indflydelse og gør Socialrådgiveruddannelserne til et bedre sted at være!

Socialrådgiveruddannelserne, Metropol har ca. 1000 studerende og ca. 90 undervisere og administrative medarbejdere. Med så mange mennesker på ét sted er det vigtigt, at alle ved, hvor de kan gå hen med spørgsmål eller forslag til ændringer, da alle på den måde kan være med til at påvirke de beslutninger, der tages, og skabe en skole som alle er glade for.

Socialrådgiveruddannelserne Metropol er en demokratisk institution som er organiseret med en række forskellige råd og udvalg, som består af både undervisere, administrativt ansatte og studenterrepræsentanter.

De studerendes råd – DSR
DSR er de studerendes råd på Socialrådgiveruddannelsen i København, og vi er her for at udvikle et godt studiemiljø. DSR forsøger gennem demokrati og åbenhed at sikre de studerendes indflydelse og varetage deres interesser gennem deltagelse i skolens demokratiske organer og udvalg samt eksterne udvalg.

Som medlem af studenterrådet, DSR, kan du stille op som repræsentant for de forskellige råd og udvalg på skolen. Men du kan også være med til at præge hvilke temaer der skal tages op i de enkelte udvalg ved at være menigt medlem af DSR. Der er 12 pladser i DSR og derudover 15 pladser i de forskellige råd og udvalg.

DSR står for mangfoldighed og består af 12 frivillige studerende på tværs af årgange og linjer. DSR afholder møde en gang om måneden, og møderne er åbne. Alle studerende på skolen er velkomne til at byde ind eller bare være med på en lytter.

Pladserne er på valg i begyndelsen af hvert semester (marts og oktober), så alle studerende har lige muligheder for at være med. Vi har en meget uformel struktur, så der er plads til alle uanset forudsætninger. Vores opgaver og aktivitetsniveau afspejler helt klart det overskud, der er hos medlemmerne.

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS)
SDS er en demokratisk studenterorganisation for de socialrådgiverstuderende i Danmark, der er studentermedlemmer af Dansk Socialrådgiverforening (DS).

Alle studerende, som er medlem af DS, er således valgbare til SDS og til de udvalg, der eksisterer under SDS.
Som studentermedlem af DS betaler man 216,00 kr. om året. Ud over medlemskabet af SDS, modtager man fagbladet Socialrådgiveren, som udgives af Dansk Socialrådgiverforening, og man bliver registreret som passivt medlem af DS.

SDS lokalt

SDS lokalbestyrelse består af 12 frivillige studerende på tværs af årgange og hold.

Lokafdelingen er i dialog med studerende og ledelsen og står for at arrangere og afholde faglige, sociale og politiske arrangementer. Lokalbestyrelserne består af 9 bestyrelsesmedlemmer samt en formand, næstformand og kasserer, som alle vælges på en lokal generalforsamling.

Vi holder møde en gang om måneden og du er altid velkommen til at komme forbi. Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at skrive på kobenhavn@sdsnet.dk

Find os på facebook.

For mere information: