Genveje


StudierådStudieråd

Studierådet rådgiver ledelsen om forhold, der har betydning for uddannelsen og de studerendes hverdag.

For at sikre de lokale uddannelsessteder mulighed for indflydelse, er der på Metropol oprettet studieråd for alle grunduddannelser. Studierådet har til opgave at sikre en kvalificeret drøftelse af tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelserne og undervisning.

Studierådet rådgiver ledelsen for at fastholde og udvikle den faglige og pædagogisk kvalitet samt uddannelsens særlige identitet og kultur -  ikke mindst for tiltrække og fastholde studerende. Gennem Studierådet er de studerende med til at påvirke forholdene på uddannelsen.

Studierådet drøfter disse emner:

  • udmøntning af landsdækkende studieordning
  • uddannelses- og undervisningsplanlægning
  • lokalt studiemiljø
  • undervisningsevaluering
  • studievejledning
  • undervisningsmiljøvurderinger
  • frafald
  • optag
  • studenteraktiviteter

Studierådet på Socialrådgiveruddannelserne er sammensat af: 

Helle Rode Johansen, Institutchef
Eva Aggernæs, Studieservice
Eva Bruselius, Studieservice
Claus Arne Hansen, Uddannelsesleder
Dorthe Høvids Possing, Underviserrepræsentant
Jane Jenny Sehested, Underviserrepræsentant 
Stine Vinten-Johansen, Repræsentant for de administrativt ansatte 
Laura Decaspian, Studenterrepræsentant 
Maiken Ejlerskov Petersen, Studenterrepræsentant 
Line Let Bordeaux, Studenterrepræsentant

Stine Vinten-Johansen, kontaktperson og sekretariatsbetjening (stvi@phmetropol.dk

Studierådsmøder - Dagsordener og referater