Genveje


Tal og faktaTal og fakta

Fakta om socialrådgiveruddannelsen

- Socialrådgiveruddannelsen er en professionsbachelor
- 210 ECTS
- Uddannelsen læses på fuld tid i 3 ½ år
- 7 semestre med 2 moduler på hvert semester - undtagen praktikken der tager et helt semester.
- Du kan vælge imellem tre studieretninger: Den klassiske studieretning, Den interkulturelle og internationale studieretning eller Studieretningen med fokus på socialt arbejde og socialpædagogik.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver

Uddannelsens historie

I 1937 startede de første 16 studerende på et 15 måneders socialhjælperkursus i en kælder på kommunehospitalet. De første socialrådgivere skulle primært rådgive og henvise til andre i kommunerne, sygekasserne, ulykkesforsikringen osv., og socialrådgiverne var placeret der, hvor klienterne var indlagt, anbragt eller henvist til. Meget er naturligvis sket siden dengang - i dag er grunduddannelsen en 3½-årig professionsbacheloruddannelse.

Evalueringer og undersøgelser

Vi foretager løbende evalueringer og undersøgelser, heriblandt dimittendundersøgelser, aftagerundersøgelser og studentertilfredshedsundersøgelser.

​Se evalueringer og undersøgelser for uddannelserne her:

Studentertilfredshedsundersøgelser

Dimittendernes vurderinger

Aftagernes vurderinger