Genveje


Eksamen og bedømmelseEksamen og bedømmelse

 Modul

 Titel

 Intern  

 Ekstern 

Modul 1

Sociale problemer og socialt arbejdes praksis

 X

Modul 2

Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

X

Modul 3

Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier

X

Modul 4

Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap

X

Modul 5

Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

X

Modul 6

Socialt arbejdes organisering og praksis
X


Modul 7

Praktik


X

Modul 8

Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling

X

Modul 9

Valgmodul A eller B

X

Modul 10

Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng

X

Modul 11

Valgmodul C eller andet valgmodul

X

Modul 12

Socialt arbejde – vidensbasering og udvikling
X


Modul 13

Bachelorprojekt

X


For yderligere beskrivelse af eksamen og bedømmelse, se studieordningen for socialrådgiveruddannelserne i Danmark