Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Socialrådgiveruddannelsen er en professionsbachelor, der læses på fuld tid i 3 ½ år

Studieretninger

Når du læser til socialrådgiver på Metropol, kan du vælge mellem 3 forskellige studieretninger:

Studieretningerne er forskellige toninger af den klassiske socialrådgiveruddannelse, og de er alle omfattet af den samme studieordning. I udgangspunktet bliver du uddannet som socialrådgiver, uanset hvilken studieretning du vælger.

Uddannelsen forløber over 7 semestre. Læs mere om modulerne nedenfor.

Se også oversigten for efterårets moduler

Læs om modulerne på 1. studieår

 • Modul 1: Sociale problemer og socialt arbejdes praksis (15 ECTS)

  Modulet har fokus på sociale problemer på individ-, gruppe – og samfundsniveau. Modulet har endvidere fokus på socialt arbejdes praksis, herunder socialrådgiverens roller og metodeanvendelse. Der introduceres til teorier om sociale problemer og deres årsager samt til juridisk metode og grundlæggende retlige principper i udøvelsen af socialt arbejde.

 • Modul 2: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis (15 ECTS)

  Modulet har fokus på socialrådgivning i en samfundsmæssig og historisk sammenhæng. Der lægges vægt på velfærdsstatens politiske, økonomiske og juridiske rammesætning og dens betydning for professionens videns- og praksisgrundlag. Socialrådgiverprofessionens udvikling ses i et nationalt og internationalt perspektiv.

 • Modul 3: Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier (15 ECTS)

  Modulet har fokus på socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier herunder. Der lægges vægt på sociale problemer samt forebyggende indsatser og helhedsorienteret undersøgelsesarbejde. Der inddrages metoder og redskaber knyttet hertil og du vil blive introduceret til det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.

 • Modul 4: Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap (15 ECTS)

  Modulet har fokus på socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap. Der er fokus på sociale problemer relateret til f.eks. psykiske lidelser, handicap, misbrug, kriminalitet, hjemløshed, prostitution. Der lægges vægt på indsatser og metoder i socialt arbejde, herunder rehabilitering og samarbejdet med sundhedssektoren.

Læs om modulerne på 2. studieår

 • Modul 5: Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet (15 ECTS)

  Modulet har fokus på socialt arbejde på beskæftigelsesområdet. Der er fokus på ledighed, arbejdsfastholdelse og forsørgelse og den politiske regulering og organisering heraf. Der lægges vægt på indsatser og metoder i socialt arbejde, herunder rehabilitering og samarbejde på tværs af offentlige og private sektorer.

 • Modul 6: Socialt arbejdes organisering og praksis (15 ECTS)

  Modulet har fokus på den politiske og økonomiske organisering af socialt arbejde og betydningen heraf for professionsudøvelsen. Der inddrages forskellige typer af offentlige, private og frivillige organisationer. Modulet er praktikforberedende og lægger vægt på socialrådgiverens funktioner og roller i organisationen, herunder myndighedsrollen.

 • Modul 7: Praktik (30 ECTS)

  Modulet har fokus på socialt arbejdes praksis. Praktikken skal give dig mulighed for at arbejde med egen læring i anvendelsen af socialt arbejdes vidensgrundlag i en konkret professionssammenhæng. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende. Praktikken varer 20 uger.

  læs mere om praktik på socialrådgiveruddannelsen.

Læs om modulerne på 3. studieår

Læs om modulerne på 4. studieår

 • Modul 12: Socialt arbejde – vidensbasering og udvikling (10 ECTS)

  Modulet har fokus på udvikling og forskningsbasering af socialt arbejde som fag og profession. Der lægges vægt på vidensformer, videnskabsteori, projektdesign og konkrete metoder til at skabe viden om og udvikle socialt arbejdes praksis. Modul 12 svarer til i alt 5 uger.

 • Modul 13: Bachelorprojekt (20 ECTS)

  Bachelorprojektet udarbejdes i relation til en praksisnær problemstilling, der skal være central for faget og professionen. Problemstillingen godkendes af uddannelsesinstitutionen. Du skal i bachelorprojektet anvende og reflektere over professionens vidensgrundlag og grundlæggende akademiske arbejdsmetoder i undersøgelse af projektets problemstilling. Du kan under udarbejdelse af bachelorprojektet samarbejde med en privat, frivillig eller offentlig virksomhed.

  Bachelormodulet varer 15 uger.

Studieordning

Mere uddybende beskrivelser af modulerne finder du under studieordning.