Genveje


Klassisk studieretning - FrederiksbergKlassisk studieretning - Frederiksberg

Socialrådgiveruddannelsen på Frederiksberg ligger midt i storbyen og udnytter de særlige muligheder, den geografiske placering i en storby giver.

Uddannelsen inddrager aktivt storbyens sociale og kulturelle mangfoldighed og nærheden til centrale aktører og organisationer i undervisningen på feltbesøg og som gæstelærere.

Den klassiske studieretning

Den klassiske studieretning har fokus på forståelsen af sociale problemer og socialt arbejde i et aktuelt og historisk og perspektiv. Der lægges vægt på en dansk, velfærdsstatslig sammenhæng, men med inddragelse af internationale perspektiver. 

Du får viden og færdigheder om socialrådgivning i teori og praksis og indgående kendskab til socialt arbejde med fokus på ledighed og beskæftigelse, børn, unge og familier og udsatte grupper. Du lærer desuden at forstå og handle inden for de politiske, juridiske og økonomiske rammer, som velfærdsstaten sætter for det sociale arbejde.

Forskning og udvikling

Socialrådgiveruddannelsen er tilknyttet Institut for Socialt Arbejde, som rummer tre forsknings- og udviklingsmiljøer inden for områderne udsatte børn, unge og familier, beskæftigelsesindsatsen og voksne udsatte området. Denne kobling mellem uddannelsen og forskning inden for børn og unge, samt på beskæftigelsesområdet er med til at sætte sit særlige præg på socialrådgiveruddannelsen på Frederiksberg.