Genveje


Studieretning med fokus på socialt arbejde og socialpædagogikStudieretning med fokus på socialt arbejde og socialpædagogik

Socialrådgiver med særlig viden om socialt arbejde med udsatte børn og unge. Uddannelsen fokuserer på det sociale og socialpædagogiske område, hvor der er brug for høj grad af tværfagligt samarbejde.

Denne studieretning udbydes i Hillerød på Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14.

Denne studieretning har særligt fokus på det sociale arbejde i offentlige, private og frivillige institutioner, der arbejde med udsatte og sårbare mennesker uden for forvaltningen. I undervisningen inddrages en bred vifte af metoder og redskaber knyttet til sociale og pædagogiske indsatser med henblik på rådgivning, behandling, motivations-, omsorgs- og relationsarbejde. 

Uddannelsen læses i Hillerød og udbydes i samarbejde med pædagoguddannelsen på UCC. Det fælles udbud med pædagoguddannelsen har til formål at styrke dine kompetencer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem forvaltning og institutioner og mellem forskellige grupper af professionelle. 

Samlæsningen mellem de to uddannelser giver mulighed for etablering af et innovativt lærings- og refleksionsrum, hvor de studerende følger og lærer af hinandens professionspraksis under praktik og feltbesøg.

Læs mere om Campus Nordsjælland på UCC's hjemmeside.