Genveje


ValgmodulerValgmoduler

På 5. semester og 6. semester skal du vælge 2 valgmoduler à 15 ECTS points.

Se beskrivelser af alle valgmoduler nederst på siden.

Du skal vælge mindst et af de obligatoriske valgmoduler og et andet valgfrit modul. Du kan også vælge begge obligatoriske valgmoduler. 

Obligatoriske valgmoduler

På alle tre udbudssteder (Frederiksberg, Hillerød og Bornholm) udbydes de to obligatoriske valgmoduler om hhv. Socialt arbejde med udsatte børn og unge og børn og unge med handicap og deres familier og Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet. Alle studerende skal vælge mindst ét af de to valgmoduler, og mindst ét af disse obligatoriske valgmoduler oprettes med garanti på alle tre udbudssteder. 

Valgfrie valgmoduler

•På Frederiksberg udbydes alle valgfrie moduler
•I Hillerød udbydes det valgfrie valgmodul Socialt arbejde og socialpædagogik
•På Bornholm udbydes det valgfrie valgmodul Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap

Et valgmodul oprettes alene, hvis der er studerende nok, der har søgt modulet.

Alle studerende kan søge optagelse på alle valgmoduler. For studerende i Hillerød og på Bornholm skal man dog regne med ekstra udgifter til transport og eventuelt logi, såfremt man ønsker at deltage i et valgmodul der alene udbydes/oprettes i København. Københavns Professionshøjskole yder ikke støtte til at dække ekstra transport- eller logistikudgifter.

 

Læs om de obligatoriske valgmoduler (15 ECTS)

 • Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier

  Dette valgmodul skal ses i forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn.

  Der er fokus på socialfaglige vurderinger og foranstaltninger for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier. Der lægges vægt på dybere kendskab til foranstaltningerne set i sammenhæng med problemforståelse, undersøgelsesarbejdet og rammerne for indsatsen.

 • Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

  Dette valgmodul skal ses i forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn. 

  Modulet har fokus på socialfaglige vurderinger i relation til udvalgte målgrupper og forskellige beskæftigelsesmæssige foranstaltninger og metoder samt rammerne for indsatsen. Der lægges vægt på et dybere kendskab til arbejdsmarkedet og samarbejdet med offentlige og private aktører herunder virksomheder.

Læs om de valgfrie valgmoduler (15 ECTS)

 • Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap

  Dette valgmodul skal ses i forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn. 

  Modulet har fokus på socialfaglige vurderinger i relation til udvalgte målgrupper og forskellige foranstaltninger og metoder samt rammerne for indsatsen. Der lægges vægt på et dybere kendskab til udvalgte målgrupper og samspillet mellem forskellige sociale problemstillinger. Derudover lægges vægt på kendskab til og samarbejde med centrale aktører indenfor social- og sundhedsområdet herunder frivillige organisationer, patientforeninger og brugerorganisationer.

 • Socialt arbejde i praksis

  Modulet har fokus på socialt arbejde i praksis. Formålet er at understøtte den professionelle dannelse ved at inddrage den studerendes egne erfaringer fra lønnet eller frivilligt arbejde og dermed styrke sammenhængen mellem læring på uddannelsen og læring i praksis. Pædagogisk bliver modulet planlagt som en vekselvirkning mellem træning af konkrete færdigheder og kompetencer i det lønnede eller frivillige arbejde og teoretisk refleksion på uddannelsen med afsæt i eksisterende viden om socialt arbejde. Deltagelsen på modulet forudsætter, at den studerende selv har skaffet sig professionsrelevant arbejde, der kan godkendes af uddannelsen inden modulopstart. Det kan være i kommunale, regionale, statslige og private/selvejende institutioner, der beskæftiger sig med socialt arbejde.

 • Internationalt socialt arbejde

  Valgmodulet udvider og uddyber professionsperspektivet på socialt arbejde ved at kigge udover Danmarks grænser for at kvalificere de studerende til at arbejde internationalt med sociale problemer knyttet til krig, konflikt, nødhjælp, bistands- og udviklingsarbejde. Der er fokus på kollektive indsatser og metoder, og på samspillet mellem sundhed, fattigdom og sociale problemer.

 • Socialt arbejde og socialpædagogik

  Modulet har fokus på socialt og pædagogisk arbejde i offentlige, private og frivillige institutioner, der arbejde med udsatte og sårbare mennesker udenfor forvaltningen. Der inddrages en bred vifte af kollektive og kreative indsatser og metoder knyttet til sociale og pædagogiske indsatser med henblik på rådgivning, behandling, motivations-, omsorgs- og relationsarbejde med forskellige grupper af udsatte. Modulet har til formål at udvide professionsperspektivet på socialt arbejde i krydsfeltet til den traditionelle socialpædagogik.

 • Social work with young adults in a comparative (engelsksproget)

  The aim of the course is to qualify social work with young adults. You will explore different subcultures and groups of young adults with various social problems, and how these are addressed politically and professionally in a comparative perspective. You will focus on social practices, organizations and methods in social work related to Youth at risk or in a marginalized position. The course includes a range of field visits and practice related exercises.

Studieordning

Mere uddybende beskrivelser af modulerne finder du under studieordning.