Genveje


UdlandsopholdUdlandsophold

På socialrådgiveruddannelsen er det muligt at tage et semester i udlandet.

Ophold i udlandet er en mulighed, primært i en projektperiode, hvor det typisk vil være dele af projektet der finder sted i udlandet. Under Erasmusprogrammet har skolen aftaler om udveksling af studerende med flere europæiske universiteter og højskoler. Godkendelse af studieophold i udlandet forudsætter, at der kan opnås merit (ECTS-point) for elementer gennemført i udlandet.

Jeg vil opfordre alle mine medstuderende til at gribe chancen for at få et semester i udlandet. Det er en stor oplevelse.

Louise Esmarch Christensen