Genveje


UndervisningsformUndervisningsform

Socialrådgiveruddannelserne er tilrettelagt med henblik på at sikre et højt fagligt niveau i undervisningen og en gradvis udvikling af de studerendes medansvar for egen læring.

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på socialrådgiveruddannelsen.

Medindflydelse og dialog

Forudsætningen for at nå målet om et højt fagligt niveau i undervisningen er en aktiv deltagelse og et medansvar fra de studerendes side. De studerende får til gengæld mulighed for medindflydelse på undervisningens indhold og form gennem løbende og systematisk evaluering.

Den lille skole i den store skole

Undervisningen foregår som udgangspunkt på små hold á ca. 35 studerende. Dette princip er baseret på gode erfaringer med dialogbaseret holdundervisning, hvor små hold fastholder de studerende og styrker de studerendes læring.

Studiegrupper

Under hele uddannelsen arbejder de studerende selvstændigt i studiegrupper, der i starten af uddannelsen faciliteres af undervisere. Som socialrådgiver skal du arbejde sammen med mange forskellige mennesker. Derfor er studiet i høj grad tilrettelagt med meget gruppearbejde, så du får samarbejds- og relationskompetencer i særklasse. Det er vigtigt at være klar over at et godt gruppearbejde kræver en stor indsats fra alle gruppens medlemmer. Alle er lige, men ikke ens – det gælder derfor om at udnytte hinandens styrker på bedst mulig vis. Nogen er fx gode til at drøfte, perspektivere og diskutere teorien, mens andre er gode til strukturering af arbejdet.

Tæt kobling til praksis

På socialrådgiveruddannelsen på Metropol sikres en stærk tilknytning til praksis gennem:

  • Læringsforløb, der inddrager aktuelle praksisnære eksempler i undervisningen
  • Opgaver, der afspejler de krav til skriftlighed, som venter de studerende i praksis
  • Feltbesøg og studieture for studerende og undervisere
  • Undervisere med opdaterede praksiserfaringer
  • Anvendelse af eksterne undervisere med kendskab til praksis

En bred vifte af læringsformer

Ud over praksiskobling arbejdes med en bred vifte af pædagogiske undervisningsmetoder som PBL baseret læring, projektarbejde, værkstedskurser, feltbesøg, færdighedstræning, udviklingsarbejde og praksisnære og professionsrettede øvelser for at sikre opnåelsen af videns- såvel som færdigheds- og kompetencemål.