Genveje


StudieaktivitetsmodellenStudieaktivitetsmodellen

Uddannelsen som professionsbachelor i socialrådgiver er en fuldtidsuddannelse med mange forskellige former for studieaktivitet. Aktiviteterne varierer alt efter, hvilke fag og temaer, der undervises i.

De varierende studieaktiviteter betyder, at du ud over forelæsninger og holdundervisning også vil deltage i gruppearbejde og have skemafri studiedage, hvor du typisk forbereder dig til undervisningen eller skriver opgave

På Metropol bruger vi studieaktivitetsmodellen til at vise hvordan en uddannelse består af mange forskellige slags studieaktiviteter. Det er en model, som bliver brugt af alle landets professionshøjskoler. Modellens diagram viser, hvor meget fire forskellige typer af studieaktivitet fylder i løbet af uddannelsen.

Vi bruger modellen til at vise både, hvordan uddannelsen som helhed er sammensat,og hvordan de enkelte moduler vil være. Her kan du se, hvor meget fire forskellige typer af studieaktivitet fylder på den samlede modulopbyggede uddannelse.

Den klassiske studieretning

Den interkulturelle og internationale studieretning

Studieretningen med fokus på socialt arbejde og socialpædagogik (Hillerød)

Læs mere om studieaktivitetsmodellen.