Genveje


Udviklingstilbud efter bacheloreksamen Udviklingstilbud efter bacheloreksamen

Studerende der får 12 til bacheloreksamen kan søge om støtte til at udgive deres bachelorprojekt.

Københavns Professionshøjskole støtter op om Sygeplejerskeuddannelsen, så uddannelsens nyuddannede sygeplejersker i fremtiden er med til at udvide sygeplejefaget. Derfor får to dimittender, der opnår den højeste karakter ved deres bacheloreksamen, mulighed for at arbejde videre med bachelorprojektet efter endt uddannelse.

Tilbuddet består både af en vejledningsmæssig støtte til at viderebearbejde bachelorprojektet til udgivelse, og er derfor en mulighed for fortsat faglig og personlig udvikling. 

Formålet med udviklingstilbuddet

Formålet med udviklingstilbuddet er at bidrage til, at nyuddannede professionsbachelorer får mulighed for at profilere og formidle resultater fra deres bachelorprojekt i en artikel, der kan offentliggøres i et relevant tidsskrift.

Ved hver dimission bliver der uddelt op til to udviklingstilbud. Modtagerne bliver tilbudt fem lektioners vejledning bl.a. i formidlingsteknik og krav til faglige artikler. 

Tilbuddet skal bruges inden for et år efter dimmensionen. Man tilrettelægger selv sin arbejdsproces og har derved selv ansvaret for at kontakte relevante tidsskrifter med henblik på publicering.

Kontakt

Eventuelle spørgsmål vedrørende udviklingstilbuddet og/eller hvordan udviklingstilbuddet søges kan fremsendes på mail til phm_isy@kp.dk.