Genveje


Brugerrådet T86Brugerrådet T86

Rådet tager sig af de praktiske forhold på Tagensvej 86 for både Sygeplejerskeuddannelsen og administrationsuddannelserne.

Brugerrådet er et samarbejdsforum, der skal sikre brugerne af Tagensvej 86-bygningerne indflydelse og støtte op om gensidig informationsudveksling. Brugerne er primært de studerende og ansatte på sygeplejerskeuddannelsen og administrationsuddannelserne.

Brugerrådet deltager i og inspirerer til dialog mellem uddannelsen og de studerende, og det medvirker til at opretholde et godt studie- og undervisningsmiljø. Brugerrådets funktion og kompetence er af rådgivende karakter.

Rådet består blandt andet af repræsentanter fra grunduddannelsernes studieråd og fokuserer bl.a. på følgende:

  • At udvikle og opretholde stedets faciliteter
  • At have en føler på de ansatte og studerendes oplevelser og erfaringer med studiemiljøet
  • At iværksætte initiativer, der kan fremme kendskabet og studiemiljøet mellem sygeplejerskeuddannelsen og administrationsuddannelserne
  • At følge op på brugertilfredshedsundersøgelser
  • At understøtte realiseringen af campusplanen 

Find ud af mere om Metropols brugerråd

Brugerrådets medlemmer


Brugerrådet holder to møder hvert semester. Sekretær for Brugerrådet er konsulent Jonas Dannevang, jond@kp.dk, tlf. 5138 0531