Genveje


Sygeplejestuderendes Råd (SSR)Sygeplejestuderendes Råd (SSR)

Sygeplejestuderendes Råd går under navnet SSR og fungerer som de studerendes officielle repræsentation på skolen.1

Rådet har til opgave at virke til gavn for de studerende og varetage de studerendes fælles faglige og sociale interesser. Det er således et råd, hvor du kan drøfte alle de aspekter af uddannelsen og studiemiljøet, som du ønsker, at der arbejdes videre med i skolens rådgivende og beslutningsdygtige fora.

Alle udvalgene på skolen er repræsenteret i SSR.

Rådets opgaver spænder vidt som f. eks. koordinering mellem skoleudvalgene, møder med rektoratet, opstilling af repræsentanter til uddannelsesudvalget, PR-gruppen, Sikkerhedsgruppen m.fl.

Desuden holder vi udvalgsaften for nye studerende og arrangerer den årlige skovtur første lørdag i juni hvert år.

Kontakt SSR

Har du lyst til at deltage i løsningen af spændende opgaver og møde engagerede studerende fra alle semestre, så skriv til os.

Frederik Hjuler
Formand
F.Hjuler@gmail.com