Genveje


Tal og faktaTal og fakta

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen

- Professionsbachelor i sygepleje er en mellemlang videregående uddannelse
- 210 ECTS
- Uddannelsen tager 3½ år
- Uddannelsen består af 7 semestre
- Læs studieordningen her.

Lovgrundlag

Kort om sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole

Sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole danner rammen om landets største sygeplejerskeuddannelse og mange spændende forsknings- og udviklingsprojekter knyttet til klinisk praksis .

Der er indskrevet ca. 2800 studerende og ca. 125 ansatte på instituttet. Optaget i 2016 var 886 studerende ligeligt fordelt på studiestarten i september og i februar. Uddannelsen er tilrettelagt over 7 semestre, hvor omkring 40 % af uddannelsen foregår i klinisk praksis.

 

Evalueringer og undersøgelser

Vi foretager løbende evalueringer og undersøgelser, heriblandt dimittendundersøgelser, aftagerundersøgelser og studentertilfredshedsundersøgelser.

​Se evalueringer og undersøgelser for uddannelserne her:

Studentertilfredshedsundersøgelser

Dimittendernes vurderinger

Aftagernes vurderinger