Genveje
Få et lynhurtigt overblik over sygeplejerskeuddannelsens mange facetter.

UddannelsenUddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der tager 3½ år. Du bliver professionsbachelor i sygepleje.

Studieordning 2016

Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark er i 2016 blevet revideret og har fået ny studieordning.

Læs den gældende studieordning 2016 her 

 

​Ny studieordning i 2019

Ved studiestart september 2019 træder en ny studieordning i kraft. 
Det betyder, at der vil være ændringer i indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen i forhold til det, der er beskrevet på disse sider. 
Uddannelsen varer fortsat 3½ år, og forholdet ml. teoretisk og klinisk undervisning bevares. 
Studieordning 2019 forventes færdig i foråret 2019.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget af en række fag, der sikrer dig den viden og de kompetencer, du har brug for som nyuddannet sygeplejerske. Vi sørger for, at du kan leve op til dette ansvar ved at levere et højt niveau i din sygeplejefaglige undervisning og ved at give dig mulighed for at øve og udvikle praktiske færdigheder i dine klinikforløb (praktik). Klinikken foregår i tæt samarbejde med uddannede sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle.

Få overblik over semestrene og klinikken.

Fag fra mange forskellige områder

Som sygeplejerskestuderende beskæftiger du dig med fag fra mange forskellige områder - både sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab samt humaniora. Fagene er alle bundet op på sygeplejefaglige temaer, der giver dig en sammenhængende og dybdegående forståelse og dygtighed inden for sygeplejeprofessionen. Undervejs i dit uddannelsesforløb har du mulighed for at finde ud af, hvad du finder mest interessant, og i hvilken retning du vil gå i dit videre forløb.

Fokus på samarbejde 

På din kommende arbejdsplads i sundhedsvæsenet vil det være nødvendigt, at du kan indgå i et tværfagligt samarbejde. Derfor er der undervisningsforløb sammen med studerende fra andre uddannelser på Metropol som fx bioanalytiker-, jordemoder-, socialrådgiver-, ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende.