Genveje


Eksamen og bedømmelseEksamen og bedømmelse

Der veksles mellem skriftlige og mundtlige prøver på sygeplejerskeuddannelsen. 

På alle semestre er der obligatoriske studieaktiviteter som er forudsætningskrav for at gå til prøve afslutningsvis i semestret. Der er obligatoriske studieaktiviteter både i den teoretiske undervisning og i den kliniske undervisning. 

Når du er til eksamen bedømmes du efter 7-trinsskalaen eller som bestået-ikke bestået.
 
For at opnå en professionsbachelor i sygepleje, skal alle prøver bestås.


Læs mere i studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen.

Hvem kan jeg spørge?

Spørg studievejledningen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen

Spørg optagelsesenheden vedr. optagelse, ledige pladser, adgangskrav osv

Spørg om SU