Genveje


Undervisernes bogudgivelserUndervisernes bogudgivelser

Vores medarbejdere på instituttet deltager i et væld af spændende forskningsprojekter. Her kan du se et udpluk af de publikationer, som de har fået udgivet.

Du kan læse mere om de enkelte forfattere og deres projekter & publikationer på portalen ucviden.dk. UC Viden er professionshøjskolernes fælles websted over forsknings- og udviklingsaktiviteter.

 

Dorte Helving Rasmusen er medredaktør af bogen og flere af Institut for Sygeplejes undervisere er forfattere til kapitler i:

Klinik – grundbog i sygepleje
Munksgaard, 2014
Læs mere om bogen


     
udvekslingsophold  Lisbeth vinbjerg Engel er medradaktør og forfatter af kap. 4 'At tage på udveksling i Norden'.

Kirsten Neymark er forfatter af kap. 5 'At tage på udveksling i Europa' og Jette Tegner er forfatter af kap. 7 'At tage på udveksling i Afrika'


Tag på udvekslingsophold
Internationalisering i professionsbacheloruddannelserne
Gads Forlag

Læs mere om bogen
     

Nina Tvistholm er medredaktør af bogen og flere af Institut for Sygeplejes undervisere er forfatter til kapitler i

Patient- Grundbog i sygepleje
Munksgaard, 2014
Læs mere om bogen

   

Dorte Samson Eldrup er medredaktør af bogen og flere af Institut for Sygeplejes undervisere er forfattere til kapitler i:

At lede sygepleje- sygeplejerskens virksomhedsområde
Gads forlag, 2014
Læs mere om bogen


   
Anne Prip og Karina Wittrup 
har redigeret bogen:

Kræftsygepleje – i et forløbsperspektiv 
Munksgaard, 2014
Læs mere om bogen

   
  Niels Sandholm Larsen
har skrevet kapitlet Profession og samarbejde

i bogen:

Interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsnet - rammer, udfordringer og muligheder.
Redigeret af Bettan Bagger, Marianne Lindahl og Lisbeth Villemoes Sørensen.
Gads forlag, 2014
Læs mere om bogen på Gads forlag

   
  Pernille Fastholm Helle Mathar og Niels Sandholm
har skrevet kapitlet

Patientperspektiver på telemedicinsk understøttet udskrivelse
i:
Borgernær sundhed og koordination. Antologi
Redigeret af Inge Storgaard Bonfils og Linda Schumann Scheel.
Professionshøjskolen Metropol, 2014
   
 
Anne-Marie Schrader
har sammen med projektgruppe skrevet artiklen:

Substance Use, Dental Hygiene, and Physical Activity in Adult Patients with Single Ventricle Physiology.
PubMed 13. maj 2013
Se abstract af artiklen.

Artiklen er udgivet af projektgruppen bag projekt om livssituationen for voksne overlevere født med et hjertekammer.
   
  Dorte Lindstrøm Vilstrup, Anne Prip
og Helle Udsen Nielson
har skrevet artiklen:
 

The effect of a template when constructing individual syllabuses in nursing education – An evaluation of student perspective in a mixed methods intervention study
Journal of Nursing Education and Practice
Vol. 4, No 1 (2014)
Læs abstract af artiklen

   
 
Karen Tind har sammen med Stinne Glasdam skrevet artiklen:

Professional caregivers’ work with the dying in nursing homes – a Foucault-inspired analysis of discourses in the last decade in a Danish context.
i: Scandinavian Journal of Caring Sciences
December 2013
   
  Janne Friis Andersen 
har skrevet kapitlet Sundhedsvæsenets rolle i bogen:

Sundhedsvæsenet på tværs
- opgaver,organisation og regulering
Bjarne Rose Hjortbak (red.)
Munksgaard, 2013
294 sider
   
 
Ben Nielsen
har skrevet artiklen
Prinsessen på den hvide hest
– omsorg for lesbiske muslimer i det danske sundhedsvæsen

i tidsskriftet:
Klinisk sygepleje, nr. 3 - 2013, side 64-67
 
 
Dorit Ibsen Vedtofte har redigeret og bidraget til bogen:
Pædagogik - for sundhedsprofessionelle
2. udgave
Gads forlag, 2013
184 sider
Desuden har
Helle Mathar og
Kirsten Lund Christiansen
bidraget til bogen.
   
 
Følgende forfattere
har bidraget til bogen:
Sygeplejens fundament, 2. udgave
Steen Hundborg & Birgit Lynggaard (red.)
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch, 2013
793 sider
 
 
er redaktører og medforfattere til bogen Sygdomslære – Hånden på Hjertet
Ud over de to redaktører er også Gudrun Spure Hansen medforfatter til bogen med kapitlet 'Hjerte-kar- og blodsygdomme'.
Munksgaard, 2013
512 sider
   
 
Margit Schrøder
har skrevet kapitlet
'Professionel kontakt med den ældre demente'
Se kapitlet som pdf-fil
i bogen:
Professionel kontakt i samtalebehandling
Thomas Iversen og Nicole Rosenberg (red.)
Hans Reitzels Forlag, 2013
256 sider.
 
 
Kirsten Neymark

har sammen med en række medforfattere skrevet artiklen:
Fostering internationalization: an American-Danish semester-long undergraduate nursing students exchange program
i tidsskriftet:
'International Nursing Review', 2013

Læs abstract af artiklen på tidsskriftets hjemmeside.
 
 
har skrevet artiklen:
"Det er mit hjerte, det drejer
sig om" – eksistentielle overvejelser
hos patienter med atrieflimren
Artiklen blev bragt i tidsskriftet Klinisk Sygepleje nr. 2 2013.
Og den er skrevet på baggrund af Maria Lien Hansens bacheloropgave og et legat fra Institut for Sygepleje, Metropol.
 
 
Tre medarbejdere fra Sygeplejerskeuddannelsen har bidraget til bogen:
Sygepleje til den akut syge patient 
Et curologisk perspektiv
Redigeret af Mona Larsen og Lene Wichmann
Gads Forlag, 2013
  • Lene Munch: Forstyrrelser i den normale legemstemperatur, Smerter 
  • Trine Stougaard: Påvirkning af  kredsløbet
  • Eva Charlotte Toth: Monitorering, Vejrtrækningsproblemer 
 
 Towards Simulation Pedagogy
Hanne Selberg
har skrevet kapitlet
'Implementing a Dynamic Model for Learning Through Simulation Embedded in the Authentic Clinical Hospital. Setting for Nursing Students'
i samarbejde med Jette Holtzmann & Jette Hovedskov

i bogen:
Towards Simulation Pedagogy - Developing Nursing Simulation in a European Network
Poikela Esa & Poikela Paula (redaktører)
Rovaniemi University of Applied Sciences, 2012

Download bogen (pdf-fil).
Se side 72.

 Primærsektor
En række medarbejdere på Sygeplejerskeuddannelsen har bidraget til bogen:
Primærsektor – det nære sundhedsvæsen
Redigeret af Mette Raunkiær og Mari Holen,
Munksgaard, 2012.

 Anatomi og fysiologi
Mette Juel Bojsen-Møller

har sammen med Oluf Falkenberg Nielsen skrevet bogen

Anatomi og fysiologi - hånden på hjertet
Munksgaard, 2012

 Sundhedspædagogik i sundhedsfremme
har skrevet kapitlet 'Et kritisk perspektiv på patienters handlekompetence' i bogen:

Sundhedspædagogik i sundhedsfremme
Venka Simovska og Jeanette Magne Jensen (red.) 
Gads forlag, 2012
 
 

Eva Fink er medforfatter af bogen:

At studere sygepleje- Find din vej gennem sygeplejerskeuddannelsen
Gads forlag, 2012


 

Marianne Hjortsø er redaktør af bogen:

Sygeplejebogen 1, 4 udgave.  Sygeplejerske, Patient, Relation.
Gads forlag, 2012
Læs mere om bogen

 
 

Marianne Hjortsø er redaktør af bogen:

Sygeplejebogen 2, 4 udgave. Grundlæggende behov
Gads forlag, 2012
Læs mere om bogen