Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Sygeplejerskeuddannelsen tager 3 1/2 år og består af 7 semestre. Du bliver professionsbachelor.

Ovenstående figur viser et overblik over, hvordan klinisk- og teoretisk undervisning er planlagt i forhold til hinanden. Dette kan se ud på to måder for hvert semester. Det betyder eksempelvis, at halvdelen af uddannelsens klasser starter 2. semester i klinikken, for derefter at have teoretisk undervisning. Den anden halvdel starter derimod med teoretisk undervisning og kommer dernæst ud i klinikken. Du kan finde mere information om dette i studieordningen.

Studerende optaget før efterår 2016 - information, modulbeskrivelser og studieordning

I den tidligere studieordning var sygeplejerskeuddannelsen opbygget i moduler. Modulopbygningen er gældende for de studerende, som er optaget før 2016. Her kan du få et overblik.

Semestre