Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Sygeplejerskeuddannelsen tager 3 1/2 år og består af 7 semestre. Du bliver professionsbachelor.

Ovenstående figur viser et overblik over, hvordan klinisk- og teoretisk undervisning er planlagt i forhold til hinanden. Dette kan se ud på to måder for hvert semester. Det betyder eksempelvis, at halvdelen af uddannelsens klasser starter 2. semester i klinikken, for derefter at have teoretisk undervisning. Den anden halvdel starter derimod med teoretisk undervisning og kommer dernæst ud i klinikken. Du kan finde mere information om dette i studieordningen.

Studerende optaget før efterår 2016 - information, modulbeskrivelser og studieordning

I den tidligere studieordning var sygeplejerskeuddannelsen opbygget i moduler. Modulopbygningen er gældende for de studerende, som er optaget før 2016. Her kan du få et overblik.

Semestre

 • 1. semester

  Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

  Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde.

  Fokus er at opnå viden og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med patient/borger.

 • 2. semester

  Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb

  Temaet retter sig mod at tage kliniske beslutninger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med patient/borger og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden.

  Fokus er at opnå viden og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere sygeplejeinterventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

 • 3. semester

  Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

  Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis.

  Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienter/borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

 • 4. semester

  Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

  Temaet retter sig mod patient-/borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, sektorer og institutioner.

  Fokus er at opnå viden og færdigheder i klinisk lederskab af pleje og behandling i patient-/borgerforløb relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

 • 5. semester

  Sygepleje – akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb samt tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge

  Sygepleje – akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb

  Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere, vurdere, kommunikere og træffe kliniske beslutninger i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb. Dette foregår i samspil med patient/borger, pårørende, professionsfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt med afsæt i patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden, færdigheder og kompetencer i kritiske patient-/borgersituationer i forbindelse med pleje- og behandlingsforløb.

  Tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge

  Temaet retter sig mod tværprofessionelle sammenhænge med organisatoriske, strukturelle og faglige skel, hvor professionerne indgår i forskellige typer af professionelle samarbejdsformer.

 • 6. semester

  Sygepleje – kompleks klinisk praksis

  Temaet retter sig mod selvstændig varetagelse af kliniske beslutninger og klinisk lederskab i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger og pårørende.

  Fokus er at opnå kompetencer i at forholde sig kritisk reflekterende i sygeplejesituationer i det samlede sundhedsvæsen med prioritering af interesser i og på tværs af sektorer ud fra patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden.

 • 7. semester

  Sygepleje – Kundskabsbaseret praksis

  Temaet retter sig mod komplekse professionsfaglige situationer med kritisk reflekterende og udviklingsorienterede tilgange til kundskabsbaseret praksis med integration af forskellige vidensformer: patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden samt teori og metode.

  ​Semesterbeskrivelse for 7. semester (pdf)