Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Sygeplejerskeuddannelsen tager 3 1/2 år og består af 7 semestre. Du bliver professionsbachelor.

Ovenstående figur viser et overblik over, hvordan klinisk- og teoretisk undervisning er planlagt i forhold til hinanden. Dette kan se ud på to måder for hvert semester. Det betyder eksempelvis, at halvdelen af uddannelsens klasser starter 2. semester i klinikken, for derefter at have teoretisk undervisning. Den anden halvdel starter derimod med teoretisk undervisning og kommer dernæst ud i klinikken. Du kan finde mere information om dette i studieordningen.

Ny studieordning 2019

Med den nye studieordning for sygeplejerskeuddannelsen vil fordeling af hhv. kliniske og teoretiske perioder ændre sig en smule fra det ovenstående, hvilket vil fremgå af den nye studieordning, som vil ligge på hjemmesiden, når den er klar. 
Forholdet mellem klinisk og teoretisk undervisning fastholdes, så der også fremover er 90 ECTS klinisk undervisning og 120 ECTS teoretisk undervisning.

 

Studerende optaget før efterår 2016 - information, modulbeskrivelser og studieordning

I den tidligere studieordning var sygeplejerskeuddannelsen opbygget i moduler. Modulopbygningen er gældende for de studerende, som er optaget før 2016. Her kan du få et overblik.

Semestre