Genveje


ModulerModuler

I den tidligere studieordning var sygeplejerskeuddannelsen opbygget i moduler. Modulopbygningen er gældende for de studerende, som er optaget før 2016.

Læs om modulerne på 1. studieår

 • Modul 1: Sygepleje – fag og profession

  Modulet introducerer til studiet og retter sig mod sygepleje som fag og profession. Modulet introducerer til grundlæggende sygeplejefaglige og patientologiske problemstillinger, som sygeplejersken kan møde i sit arbejde uanset arbejdssted. Modulet introducerer også til faget anatomi og fysiologi.

  Læs mere om Modul 1 (pdf)

 • Modul 2: Sundhed og sygdom

  Modulet retter sig mod teoretiske perspektiver på sundhed og sygdom relateret til patientens oplevelse af at være syg og betydningen af disse for sygeplejen. Modulet introducerer til grundlæggende mikrobiologi, hospitalsinfektioner og forebyggelse af smitte. Modulet fokuserer fortsat på udvalgte fysiologiske behov og på arbejde med kliniske metoder i sygepleje, herunder klinisk observation og vurdering med henblik på planlægning og tilrettelæggelse af grundlæggende sygepleje.

  Undervisningen i sygepleje, anatomi og fysiologi, mikrobiologi, sygehushygiejne og ergonomi relateres til to undertemaer ’sygepleje til patienten med infektion eller infektionsrisiko’ og ’sygepleje til den immobile patient’. I perioden indgår en klinikperiode på to uger.

  Læs mere om Modul 2 (pdf)

 • Modul 3: Somatisk sygdom og lidelse

  Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende og rehabiliterende karakter. Modulet retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske forhold.

  Læs mere om Modul 3 (pdf)

 • Modul 4: Sygepleje – grundlæggende klinisk virksomhed (klinik)

  Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk sygepleje i sekundær og/eller primær sundhedstjeneste. Modulet retter sig ligeledes mod at udføre sygepleje relateret til menneskets fysiologiske behov og samspil mellem patient og sygeplejerske.

  Læs mere om Modul 4 på den kliniske hjemmeside.

Læs om modulerne på 2. studieår

Læs om modulerne på 3. studieår

 • Modul 9: Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

  Modul 9 retter sig mod sygepleje som etisk og videnbaseret virksomhed, ved at inddrage viden om grundlæggende filosofiske, videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske aspekter knyttet til forskning og udvikling i sygepleje.

  Læs mere om Modul 9

 • Modul 10: Akut og kritisk syge patienter/borgere

  Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger i forbindelse med akut kritisk sygdom, lidelse og forestående død. Modulet retter sig ligeledes mod organisering og samarbejde, herunder at lede sygepleje.

  Læs mere om Modul 10 (pdf)

 • Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed (klinik)

  Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter sig ligeledes mod den enkelte patient og dennes netværk fx familien med henblik på at planlægge, tilrettelægge, udføre og dokumentere sammenhængende patientforløb.

  Modulet kan tilrettelægges i psykiatri, i primær sundhedstjeneste eller sekundær sundhedstjeneste i forhold til børn, unge, voksne eller ældre.

  Læs mere om Modul 11 på den kliniske hjemmeside.

 • Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse (klinik)

  Modul 12 er det sidste lange kliniske undervisningsforløb, og modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale netværk. Modulet retter sig ligeledes mod sygeplejerskens koordinerende og ledende funktioner, herunder dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling. 

  Modulet kan tilrettelægges i primær, i psykiatri og/eller i sekundær sundhedstjeneste i forhold til børn, unge, voksne og ældre.

  Læs mere om Modul 12 på den kliniske hjemmeside.

Læs om modulerne på 4. studieår

 • Modul 13: Valgfag

  På modul 13 på uddannelsens sidste semester lige inden dit bachelorprojekt , har du et valgfag. På Metropol er der mange valgfag, og du kan enten vælge et specifikt sygeplejefagligt valgfag, et tværfagligt fag, hvor du vil møde studerende fra Metropols andre sundhedsuddannelser, eller du har muligheden for selv i samråd med uddannelsen at tilrettelægge et valgfagsforløb. Udbuddet varierer hvert semester, så du altid har mulighed for at fordybe dig i nye områder af sygeplejefaget. I valgfaget indgår praksis på forskellige måder.

 • Modul 14: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

  Bachelorprojektet er en systematisk undersøgelse af en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, og er afslutningen på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. I den systematiske bearbejdning indgår kundskabsgrundlag og metoder, som vurderes relevante for problemstillingen.

  Læs mere om Modul 14 (pdf)