Genveje


UndervisningsformerUndervisningsformer

Kan du holde fokus i en omskiftelig hverdag?

Som studerende på sygeplejerskeuddannelsen vil din undervisning variere alt efter, hvilke fag og temaer, der bliver undervist i. Du vil opleve klasseundervisning, klyngeundervisning, forelæsninger og gruppearbejde.

 

Varierende undervisningsformer

Klasseundervisning foregår for hele klasser har fokus på semestrets temaer og læringsudbytte. Klyngeundervisning tilrettelægges som undervisning for mindre grupper af studerende.

Gruppearbejde

Gruppearbejde er en stor del af undervisningsformen. Det er med til at give dig en større grad af ansvar for dit udbytte af studiet, og giver dig en indflydelse på, hvilke emner, du vil gå i dybden med. Samtidig giver gruppearbejde vigtige erfaringer med at samarbejde, et vigtigt supplement til dine faglige kvalifikationer.

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på sygeplejerskeuddannelsen.

Størrelsen på undervisningsgrupper

  • En klasse vil typisk bestå af 40 studerende
  • En klynge vil typisk bestå af 10-12 studerende
  • En gruppe vil typisk bestå af 3-5 studerende
  • Forelæsninger er typisk  for ca. 100-350 studerende