Genveje


Studieaktiviteter på uddannelsenStudieaktiviteter på uddannelsen

Uddannelsen som professionsbachelor i sygepleje er en fuldtidsbeskæftigelse med mange forskellige studieaktiviteter. Aktiviteterne varierer alt efter, hvilke fag og temaer, der undervises i.

De varierende studieaktiviteter betyder, at du ud over klasseundervisning og forelæsninger også vil deltage i klyngeundervisning, gruppearbejde og have skemafri studiedage, hvor du typisk forbereder dig til undervisningen eller skriver opgave.

For at vise hvordan studiet består af mange forskellige slags studieaktiviteter, bruger vi en model, hvor du kan se, hvor meget fire forskellige typer af studieaktiviteter fylder i uddannelsen. Modellen bliver brugt af alle landets professionshøjskoler. 

Læs mere om studieaktivitetsmodellen.