Genveje


IdrætsfysioterapiIdrætsfysioterapi

Idrætsfysioterapi og ultralydsskanning for fysioterapeutstuderende i Danmark.

Bemærk

Dette valgfri element består af to primære emner, idrætsfysioterapi og ultralydsskanning, samt kortere emner om belastningsforhold/loading og teoriforelæsninger om udvalgte idrætsrelaterede emner.

Tilsammen giver det valgfri element 10 ECTS-point, og når du vælger dette, vælger du de nævnte temaer.

Nedenfor vil hvert tema blive beskrevet enkeltstående i forhold til læringsudbytte og læringsaktiviteter.

Teoriforelæsninger:
 • Idrætsfysioterapeutens arbejdsområder
 • Senevævs adaptationsevne i relation til sportsskader og opdatering af ny forskning inden for dette felt
 • Stressfrakturer i relation til sportsskader og opdatering af ny forskning inden for dette felt
 • Loading/vævsbelastning af den trænede og utrænede patient.

Idrætsfysioterapi

Tema

Diagnostik og behandling af idrætsrelaterede skader.

Læringsudbytte

Efter gennemført tema har den studerende viden om
 • seneste idrætsmedicinske forskning inden for udvalgte områder
 • fysioterapeutisk arbejde inden for idrætsfysioterapien
 • anvendelse af udvalgte tapeteknikker i forbindelse med idrætsskader
 • anvendelse af videobaseret løbestilsanalyse
 • klinisk ræsonnering i forhold til screeningstest, alignment og korrektion af den idrætsskadede patient.

Læringsaktiviteter

Undervisnings- og arbejdsformer består af forelæsninger, samtaleundervisning og afprøvning af behandlingsteknikker.

Indhold

 • Idrætsfysioterapeutens arbejdsområder
 • Taping af sportsskader. Teori og praksisafprøvning af udvalgte teknikker inden for taping med rigid tape og kinesiotape
 • Senevævs adaptationsevne i relation til sportsskader og opdatering af ny forskning inden for feltet
 • Stressfrakturer i relation til sportsskader og opdatering af ny forskning inden for feltet
 • Videobaseret løbestilsanalyse, teori og praksis
 • Udvalgte eksempler på undersøgelse og behandling af den idrætsskadede patient, teori og praksis
 • Anvendt billeddiagnostik i forhold til sportsrelaterede skader.

Litteratur

Anbefalede bøger
 • Andersen, B., Neergaard, C., Seest, K.: Tape dig selv. Munksgaard, 2011
 • Bahr, R., Mæhlum, S.: Idrettsskader. Gazette Bok, 2002
 • Macdonald R. (red): Taping Techniques – principles and Practice. 2nd edition. Elsevier Limited, 2004
 • Neergaard, C, Andersen, B. (red): Sportsskader. Munksgaard, 2008
 • Brukner & Khan: Clinical Sports Medicine , 2012.

Ultralydsskanning

Tema

At give deltageren et kendskab til og begyndende færdighed i anvendelsen af ultralydsskanning i forhold til identificering af specifikke vævsstrukturer som feedbackredskab i patientbehandlingen.

Nye teknologier er ved at få en central plads i undersøgelse og behandling af patienter med muskuloskeletale problemer. Med disse teknologier kan vi supplere vores undersøgelse med et ”kig ind i kroppen”, hvilket kan være en hjælp til at identificere, hvilket væv der er problemer med, og hvad der er skyld i patientens problem, og hjælpe fysioterapeuten med at sætte ind med den rette behandling.

Vores grundige undersøgelse og kliniske ræsonnering er stadig vores vigtigste fundament, men brugen af teknologier som eksempelvis ultralydsskanning i kombination med vores undersøgelse kan hjælpe os til at identificere og støtte os i vores hypoteser om patientens kliniske problemstilling og som et ekstra pædagogisk redskab i interventionen.

Læringsudbytte

Efter gennemførelse af dette tema har den studerende tilegnet sig:

Viden
 • Viden om det tekniske udstyr
 • Redegørelse for brugen af det tekniske udstyr i fysioterapeutisk praksis
 • Ultralydsskanning med dopplerfunktion med fokus på identificering af neovaskularisering i skadesammenhæng.
Færdigheder
 • Gøre brug af ultralydsskanning
 • Identificere udvalgte normale anatomiske strukturer på en ultralydsskanning
 • Anvende ultralydsskanning som et pædagogisk redskab i forbindelse med træning og behandling
 • Fremstille specifikke ultralydsskanninger og kunne beskrive og tolke på disse billeder
 • Delvist beskrive relevante fund, der understøtter den kliniske undersøgelse og eventuelt præciserer den kliniske problemstilling
 • Reflektere over muligheder og barrierer for den relevante fysioterapeutiske intervention i forhold til den enkelte patient.
Kompetencer
 • Identificere og reflektere over muligheder for egen praksisudvikling med kendskab til nye teknologier inden for det kliniske felt
 • Gøre brug af specifikke fysioterapeutiske færdigheder
 • Analysere på optagelser (ultralydsskanninger og bevægeanalyser), som bidrager til den kliniske ræsonnering
 • Indgå i en kritisk diskussion af erfaringsbaseret og evidensbaseret viden inden for det fysioterapeutiske felt.

Læringsaktiviteter

Dialogundervisning, praktiske øvelser, gruppearbejde og fremlæggelse af gruppearbejde.

Indhold

 • Ultralydsskanning – et ekstra redskab i den fysioterapeutiske værktøjskasse
 • Gennemgang af patologi, og hvordan det ses på skanningsbilleder
 • Skriftlige beskrivelser af kliniske fund
 • Fysioterapeutisk undersøgelse og diagnosticering med teknisk udstyr.

Litteratur

Al obligatorisk litteratur til og med 6. semester på fysioterapeutuddannelsen.

Kontakt

Lektor Christian Neergaard

chne@kp.dk

Hvem, hvad, hvor

English title

Sports physiotherapy