Genveje


Professionserfaring, internationalt, FYSProfessionserfaring, internationalt, FYS

Professionserfaring, internationalt, for fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

Husk at tilmelde dig

Ønsker du professionserfaring i udlandet i dit valgfri element på 7. semester, skal du huske at tilmelde dig her på hjemmesiden.

Sådan gør du:
 • Klik på tilmeldingsformularen til 6-ugers forløb
 • Vælg "Professionserfaring, internationalt, FYS" i drop down-menuen.

Resumé

Dette valgfri element retter sig mod en videreudvikling af tidligere opnået praksiserfaring og professionelle færdigheder inden for et selvvalgt klinisk felt.

Formål

At den studerende
 • bygger videre på sin tidligere praksiserfaring og udvikler sin erfaringsbaserede viden inden for et selvvalgt klinisk felt
 • udvikler forøget faglig sikkerhed i relation til de professionelle færdigheder inden for et selvvalgt klinisk felt
 • udvikler sin professionelle identitet og evne til at indgå i et tværfagligt og/eller interkulturelt samarbejde
 • udvikler sin evne til at redegøre for og anvende kliniske ræsonnementer inden for det selvvalgte kliniske felt.

Tema

Centralt står ønsket om at styrke samspillet mellem uddannelser og arbejdsmarked og mellem teori og praksis. I dette valgfri element har man mulighed for at omsætte teori til praksis inden for et selvvalgt klinisk felt og blive yderligere forankret i professionen.

Målet er, at den studerende bliver i stand til at bidrage til sundhedsvæsnet internationalt med et nuanceret fysioterapeutisk perspektiv i en tværprofessionel kontekst.

Det valgfri element retter sig mod kritisk undersøgelse, behandling og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på internationalt plan.

Læringsudbytte

At den studerende erhverver sig:

Viden
 • redegøre for viden om det selvvalgte kliniske område
 • viden om det selvvalgte områdes organisationskultur og struktur.
Færdigheder
 • gøre brug af specifikke fysioterapeutiske færdigheder inden for det selvvalgte kliniske felt
 • indgå i en kritisk diskussion af erfaringsbaseret og evidensbaseret viden inden for det selvvalgte kliniske felt
 • indgå i en kritisk diskussion af det selvvalgte kliniske felts fysioterapeutiske fags udøvelse i et internationalt/globalt perspektiv
 • kunne reflektere over muligheder og barrierer for den relevante fysioterapeutiske intervention i forhold til en enkelt patient/borger eller en patient-/borgergruppe.
Kompetencer
 • at identificere og reflektere over egen praksisudvikling inden for det selvvalgte kliniske felt
 • at analysere problemstillinger og udviklingsbehov i den fysioterapeutiske praksis
 • at beherske relevante kommunikationsmetoder til formidling af kliniske problemstillinger til såvel patient/borger som egen og relaterede faggrupper
 • at beherske ligeværdigt samarbejde med mono- og tværfaglige samarbejdsparter.

Læringsaktiviteter

Praksisudøvelse inden for eget selvvalgt felt samt portfolioarbejde og refleksion over egen praksis.

Indhold og struktur

 • Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, behandling, rådgivning og vejledning samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag
 • Varetagelse af patient-/borgerforløb
 • Indgå i monofagligt og tværfagligt samarbejde
 • Udarbejde skriftlig dokumentation efter praksisstedets retningslinjer
 • Søgning, analyse og vurdering af viden relateret til det selvvalgte kliniske felt.

Under praksisopholdet skal den studerende arbejde med sit portfoliobidrag.

Litteratur

Al obligatorisk litteratur til og med 6. semester på fysioterapeutuddannelsen plus relevant patient-/borgerrelateret litteratur.

Andre bemærkninger

Der skal udfyldes en kontrakt, hvor forsikringsbetingelser og formål skal være opfyldt.

Kontakt

International koordinator Lif Larsen

lila@kp.dk

Hvem, hvad, hvor

English title

Elective module in professional skills


--- nyt fra Laura----