Genveje


Information om tilmeldingInformation om tilmelding

Hjemmesiden åbner for tilmelding mandag den 18. marts 2019 kl. 9.00.

Tilmeldingsfrist: Søndag den 31. marts 2019 kl. 23.59

På denne side tilmelder du dig kun valgfri elementer udbudt af Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

Ønsker du at læse dit valgfri element på en anden lokation eller institution, skal du tilmelde dig lokalt på deres hjemmeside. Studerende fra Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro, skal dog også udfylde en blanket her på siden – vælg "For KP Nørrebro-studerende, som ønsker andetsteds" som ønsket valgfrit element.

Vær opmærksom på:

  • Du skal registrere tre ønsker i prioriteret rækkefølge.
  • Når du har sendt formularen, skal du have en autokvittering, så husk at notere din e-mailadresse, og tjek, at du har skrevet den korrekt. Får du ikke denne kvittering, kan du ikke være sikker på, at din tilmelding er registreret, og du bør sende igen.
  • I løbet af tilmeldingsperioden er du velkommen til at ændre dine valg og dermed udfylde formularen flere gange. Når vi efter fristens udløb går i gang med at fordele pladserne, bruger vi den, du har sendt sidst.
  • Tidspunktet, du ønsker på, har ingen betydning for, om du får plads på din 1. prioritet. Pladserne bliver IKKE fordelt efter først til mølle-princippet.
  • Selv om du planlægger selvtilrettelagt forløb/praktik, skal du stadig tilmelde dig. Det er også et valgfrit element.
  • Er du allerede i en bachelorgruppe, og ønsker I at læse det samme forløb, skal du skrive navn og studienummer på din(e) makker(e). Så tager vi hensyn til det, når vi fordeler pladserne. Men husk: ALLE i gruppen skal både huske at ønske og at udfylde dette felt, så vi kan forbinde jer korrekt og sætte jer på samme hold.
  • Efter tilmeldingsfristens udløb bliver dine seneste ønsker bindende, og du kan ikke længere ændre dem – ej heller på e-mail.
  • Får du afslag på alle dine ønsker, enten fordi de valgte elementer aflyses, eller du taber eventuelle lodtrækninger, får du sammen med afslaget en liste over valgfri elemeter, hvor der stadig er ledige pladser, du kan vælge imellem.
  • Du kan ikke bytte forløb med eller overdrage din plads til andre. Din optagelse er personlig.
  • Optagelse på et valgfrit element er bindende, så du kan ikke skifte til et andet forløb.

Kontakt

Studieadministrativ koordinator
Tine Munch Schumann
tims@kp.dk

--- nyt fra Laura----