Genveje


Information om tilmeldingInformation om tilmelding

Hjemmesiden åbner for tilmelding mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00.

Tilmeldingsfrist: Søndag den 29. oktober 2017 kl. 23.59

På denne side tilmelder du dig kun valgfri elementer udbudt af Professionshøjskolen Metropol.

Ønsker du at læse dit valgfri element på en anden skole, skal du tilmelde dig på den pågældende institutions hjemmeside. På sundhedsuddannelse.dk finder du link til de øvrige professionshøjskoler og university colleges i landet. Studerende fra PH Metropol skal dog også udfylde en blanket her på siden – vælg "For Metropol-studerende, som søger på andet UC" som ønsket valgfrit element.

Vær opmærksom på:

 • Du skal registrere tre ønsker i prioriteret rækkefølge, som hver skal være af seks ugers varighed (10 ECTS-point) i alt, det vil sige
  • enten ét valgfri element af seks ugers varighed pr. prioritet
  • eller flere valgfri elementer, som tilsammen er af seks ugers varighed, pr. prioritet.
 • Udfylder du formularen flere gange i løbet af tilmeldingsperioden, bruger vi den, du har sendt sidst, når vi går i gang med at fordele pladserne.
 • Selv om du planlægger selvtilrettelagt forløb/praktik, skal du stadig tilmelde dig. Det er også et valgfrit element.
 • Husk at skrive navn og studienummer på den eller de personer, du har dannet bachelorgruppe med, så vi kan tage hensyn til det, når vi fordeler pladserne. Og husk: ALLE i gruppen skal udfylde dette felt, så vi får forbundet jer korrekt.
 • Når du har sendt tilmeldingsformularen, skal du have en autokvittering, så husk at notere din e-mail-adresse, og tjek, at du har skrevet den korrekt. Får du ikke denne kvittering, kan du ikke være sikker på, at din tilmelding er registreret, og du bør sende igen.
 • Får du afslag på alle dine ønsker, enten fordi de valgte elementer aflyses, eller du taber eventuelle lodtrækninger, får du sammen med afslaget en liste over valgfri elemeter, hvor der stadig er ledige pladser, du kan vælge imellem.
 • Du kan ikke bytte valgfag med eller overdrage din plads til andre. Din optagelse er personlig.

Tidsplan

 • Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00: Hjemmesiden åbner for tilmelding.
 • Søndag den 29. oktober 2017 kl. 23.59: Hjemmesiden lukker for tilmelding.
 • 17. november 2017: Du får en e-mail med besked om, hvilket valgfrit element du er optaget på.
 • Mandag den 8. januar 2018: Du får adgang til den specifikke gruppe for dit valgfri element på IntraPol.
 • Mandag den 5. februar 2018: Semesterstart.

Kontakt

Studieadministrativ koordinator
Tine Munch Schumann
tims@phmetropol.dk