Genveje


Innovation i praksisInnovation i praksis

Innovation i praksis – Giv dine ideer vinger. Valgfrit element for studerende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

Resumé

I dette valgfri element vil du lære at arbejde og tænke innovativt i samarbejde med andre fagligheder. Du kommer til at arbejde intensivt med en konkret udfordring fra praksis i et tværfagligt team, hvor I udvikler jeres egen idé og omsætter den til et innovativt løsningsforslag, der kan blive til virkelighed. Dette kræver din aktive og kreative deltagelse, hvor du skal betragte dig som medskaber af undervisningsforløbet.

Sundhedssektoren skaber nogle helt særlige forhold for innovation, hvor det er vigtigt med solid indsigt i systemet, de professionelle fællesskaber og de implementeringsudfordringer, der ofte gør sig gældende. Derfor forudsætter dette valgfri element, at du kommer med en solid sundhedsfaglig forståelse for at arbejde med de udfordringer, som sundhedsprofessionelle i det virkelige liv står med.

Formål og indhold

Dette valgfri element er opdelt i fire perioder, hvor der sættes fokus på fire faser i innovationsprocessen:
  1. DISCOVER: Undersøge, udforske og forstå
  2. DEFINE: Afgrænse og definere
  3. DEVELOP: Løsningsprocessen og -muligheder
  4. DELIVER: Kvalificering af løsning.

Lær at tage hånd om alle disse processer, og vær med til at forme fremtidens sundhedsløsninger, uanset om det er nye teknologiske løsninger, ændrede arbejdsgange eller nye behandlingstilbud.

Dette fordrer viden- og dataindsamling, besøg i praksisfeltet og et tværprofessionelt samarbejde i teamet af medstuderende fra andre sundhedsfag. Her skal I arbejde aktivt, selvstændigt og innovativt med en sundhedsfaglig problemstilling.

Undervisningen forløber som en praktisk anlagt innovationsproces, hele vejen fra behovsafdækning til implementeringsplan. Forløbet består af teoretiske oplæg, praksisbesøg, teamarbejde, workshops, øvelser, fremlæggelser og selvstudier.

Forløbet karakteriseres ved, at du deltager i en innovationsproces, snarere end bare at få undervisning i det.

Mål for læringsudbytte

Relevante metoder og redskaber i en typisk proces for sundhedsinnovation:
  • Identifikation af udfordring/problem og interessenter
  • Afdækning og analyse af behov gennem dataindsamling
  • Idé- og konceptudvikling med mock-up-making/prototyping
  • Afprøvning og test af ideer gennem brugerdreven simulation
  • Vurdering af løsningsforslag gennem værdianalyse
  • Skabe beslutningsgrundlag til implementering.

Bedømmelse/prøve

I teams skal der udformes en casebaseret arbejdsportfolio (se specifikke eksamensbestemmelser på IntraPol), der skal afleveres. Forløbet afsluttes med en pitch om løsningsforslaget for medstuderende og eksternt indbudte gæster fra praksis (kommune, region).

Kontakt

Konsulent Werner Sperschneider

wesp@kp.dk

Hvem, hvad, hvor