Genveje


Innovation og entreprenørskabInnovation og entreprenørskab

Sund Idé – bedre velfærd og livskvalitet for patienter og borgere. Valgfrit element for studerende på sundhedsuddannelserne ved Professionshøjskolen Metropol.

Uddannelse i brugerinddragelse og innovation

Sundhedsvæsenet ændrer sig hele tiden og stiller nye krav til fremtidens sundhedsprofessionelle. Viden om innovationsprocesser og værdiskabelse er en forudsætning for at kunne yde en bedre service til borgere og patienter. Lær at tage hånd om alle disse forandringer. Dette forløb klæder dig på til at kunne agere i et innovationsforløb og være med til at forme fremtidens sundhedsløsninger, uanset om det er nye teknologiske løsninger, radikalt ændrede arbejdsgange eller nye behandlingstilbud.

I dette forløb bliver du klogere på, hvordan man arbejder med et innovationsforløb, der skaber bedre velfærd og livskvalitet for borgere og patienter. Vi ser nærmere på innovationsteori og -metoder i brugerdreven innovation. Vi arbejder blandt andet med simulation i fremtidsscenarier i Praksis- og Innovationshusets simulationsmiljøer, og du får mulighed for at designe og teste dine egne prototyper.

Lær at omsætte brugernes behov til en innovativ løsning med en udfordring fra:
  • en hospitalsafdeling, der i samarbejde med en virksomhed vil optimere drift af sundhedsteknologiske systemer eller udvikle løsninger i forbindelse med kvalitetsudvikling
  • en kommunal institution, der har behov for eksempelvis udvikling af sensorteknologi for demente
  • en erhvervsvirksomhed, der i samarbejde med et hospital udvikler medikoteknisk udstyr eller sundhedsteknologi til telemedicin.

Om forløbet

Udfordringerne fra hospital eller kommune løses i tværfaglige teams bestående af studerende fra Professionshøjskolen Metropol.

Undervisningen forløber som en praktisk anlagt innovationsproces hele vejen fra behovsafdækning til implementeringsplan. Forløbet udbydes som valgfag og består af teoretiske oplæg, praksisbesøg, teamarbejde, workshops, øvelser, fremlæggelser og selvstudier.

Forløbet karakteriseres ved, at du deltager i en innovationsproces snarere end bare at få undervisning i det.

Mål for læringsudbytte

Relevante metoder og redskaber i en typisk proces for sundhedsinnovation:
  • Identifikation af udfordring/problem og interessenter
  • Afdækning og analyse af behov gennem dataindsamling
  • Idé- og konceptudvikling med mock up-making/prototyping
  • Afprøvning gennem test af ideer
  • Vurdering af løsningsforslag gennem værdianalyse
  • Skabe beslutningsgrundlag til implementering.

Indhold

Du kommer til at arbejde med en problemstilling fra en erhvervsvirksomhed, et hospital eller en kommune, som kræver en ny løsning. Her kommer teknologi og teknologiudvikling til at spille en lige så central rolle som for eksempel arbejdsprocesser, arbejdsorganisering og udvikling af en patient- eller borgerservice.

Teorien læres via et begrænset antal forelæsninger, således at tiden primært bruges på at anvende teori og metode i praksis. Den teoretisk-metodiske viden, som du opnår, skal reflekteres i den praktiske anvendelse i projektet.

Grundlæggende for forløbet er et sundhedsfagligt perspektiv på komplekse problemer i sundhedssektoren. Der skal gøres overvejelser om brugere, patienter/pårørende, kvalitet, teknologi, design, bæredygtighed, marked, samfund og værdiskabelse, når de enkelte projekter drives fremad. Der fokuseres primært på innovative og entreprenante metoder i forhold til traditionel udvikling og kvalitetssikring.

I projektforløbet er der holdbaseret konsultation, hvor de studerende vil få feedback fra undervisere på baggrund af korte oplæg samt blive trænet i opponentrollen – hvordan man giver og modtager feedback på tværs af grupper. Som led i forberedelse af den afsluttende præsentation af forløbet gennem en pitch dannes opponentgrupper, der giver hinanden feedback til forberedelse af selve pitchen ved at stille spørgsmål og agere som opponenter.

Modulbedømmelse/prøve

Forløbet afsluttes med en pitch om projektet for medstuderende, opponentgruppen og eksternt indbudte gæster fra hospital, kommune og erhverv.

Kontakt

Konsulent Werner Sperschneider

wesp@phmetropol.dk

Hvem, hvad, hvor