Genveje


CAD, AI, VR og AR – hva'be'ha'r?CAD, AI, VR og AR – hva'be'ha'r?

Hvordan påvirkes vi af teknologi, og hvordan påvirker teknologien mennesket? Valgfrit element for alle studerende ved sundhedsuddannelserne.

Resumé

Der er en eksplosiv udvikling inden for al tænkelig teknologi, herunder sundhedsteknologi og velfærdsteknologi, og som sundhedsprofessionel kombinerer du sundhedsteknologi med sundhedsfaglig viden og forståelse. På dette valgfri element arbejdes der med forskellige perspektiver i forhold til teknologi.

Avanceret udstyr bruges i stigende grad på sygehusene og i resten af sundhedssektoren, hvor det i sidste ende skal kunne redde liv. Det stiller store krav til de sundhedsprofessionelle med et stigende krav om at følge med (sundheds)teknologien. Har du sans, eller interesserer du dig for teknologi, computere, robotter og velfærd og ikke mindst mennesker, så er dette valgfri element noget for dig.

Formål

Formålet med dette valgfri element er at øge den studerendes interesse for sundhedsteknologi for derigennem at blive i stand til selv både at forfølge og forholde sig kritisk til den teknologiske udvikling. Forståelse for udviklingen i sundhedsteknologi med sin tværfaglige baggrund er vigtig for at kunne samarbejde med andre sundhedsprofessionelle.

Viden om og kompetencer inden for sundhedsteknologi er vigtig for at kunne udvikle og implementere ny teknologi på sygehusene samt at kunne forske i nye måder at forbedre diagnoser og behandling. Desuden må sundhedsprofessionelle aktivt forholde sig til skiftet fra at være teknologibrugere til at være teknologiudviklere.

Tema

Et historisk filosofisk perspektiv, et fremtidsperspektiv, et etisk ansvarlighedsperspektiv og en pædagogisk praktisk tilgang med kliniske besøg. Der præsenteres og arbejdes med paradigmatiske cases om for eksempel ultralyd, relations- og kommunikationsteknologier, robotteknologi samt ”Big Data” i kombination med sundhedsinformationer.

Læringsudbytte

Viden om:
 • Udvikling af og forskellige opfattelser af teknologi og sundhedsteknologi
 • Man – Machine Interaction -> Human – Computer Interaction -> Human – Technology Interaction
 • Teknologi og apparatur, herunder eksempelvis Computer Aided Detection and Diagnosis
 • Ansvarlighed og etiske problemer og udfordringer i implementering og omgang med sundhedsteknologier.
Færdigheder i:
 • Forholde sig til mange forskellige perspektiver i analyser af de valgte sundhedsteknologier 
 • Deltage i diskussioner.
Kompetence til at:
 • Kunne veksle mellem en åbenhed og en konstruktiv kritisk forholden sig til teknologi
 • Integrere overvejelser og analyser, relateret til sundhedsteknologier eller outputtet af sundhedsteknologier i samspillet med mennesket, i fremtidige projekter.

Læringsmetoder

 • Forelæsninger
 • Dialogbaseret undervisning med quiz/video/TED-talks/backchannels 
 • Diskussionsgrupper
 • Studenterinitierede præsentationer og fremlæggelser
 • Klinikbesøg/praksishus.

Indhold og struktur

Historisk filosofisk perspektiv. Der arbejdes på oversigtsniveau med teknologiens udvikling sideløbende med en historisk betinget fremskridtstro og de tilhørende filosofiske overvejelser. Der påtænkes inddragelse af eksterne undervisere.

Fremtidsperspektiv. Indeholdende nyeste perspektiver på sundhedsteknologier; hvad står lige for at kunne implementeres? Hvad kunne være på vej? Idégenerering om fremtidens teknologier. Der påtænkes inddragelse af eksterne undervisere.

Etisk ansvarlighedsperspektiv. Indeholdende overvejelser om de udfordringer, sundhedsteknologi stiller både lægfolk og sundhedsprofessionelle over for. Alle sundhedsfaglige forhold er moralske anliggender; glemmer vi dette i vores bestræbelser på at omfavne ny teknologi?

Klinisk/praktisk perspektiv. Indeholdende præsentationer af forskellige professioners teknologier. Praksisbesøg.

Undervisere

Litteratur

 • Bondorf, S. W., & Strømstad, J. (Red.). (2014). Sundhedsinformatik – en grundbog (1., Bd. 2014). København: Munksgaard.
 • Bushberg, J. T., Seibert, J. A., Boone, J. M., & Leidholdt, E. M. (2012). The Essential Physics of Medical Imaging (3rd udg.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
 • Bushong, S. C. (2012). Radiologic science for technologists : physics, biology, and protection. St. Louis: Elsevier Mosby.
 • Gonzalez, R. C. (2008). Digital image processing (3rd ed). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall.
 • Huang, H. K. (2004). PACS and imaging informatics : basic principles and applications. Hoboken, N.J.: Wiley-Liss.
 • Huniche, L., & Olesen, F. (2014). Teknologi i sundhedspraksis. Kbh.: Munksgaard.
 • Seeram, E. (2011). Digital Radiography: An Introduction for Technologists (1. udg.). Clifton Park  NY: Delmar Cengage Learning.
 • Søndergaard, K D og Hasse, C (2012): Teknologiforståelse – på skoler og hospitaler. Aarhus Universitetsforlag
 • Van De Pol, Ibo and Royakkers, (2011): Ethics, Technology and Engineering. An Introduction. Wiley-Blackwell

Kontakt

Lektor, MSc.MI Line Wedfall

liwe@phmetropol.dk

Hvem, hvad, hvor