Genveje


Global sundhedGlobal sundhed

Elementet kan ønskes af studerende på tværs af professioner og indeholder en (selvfinansieret) studietur til enten Ghana, Kanya eller Palæstina. Forvent udgifter for cirka 18.000 kroner.

Resumé

I dette valgfri element vil de studerende blive præsenteret for, hvordan menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge kan analyseres, vurderes, diskuteres og perspektiveres gennem politiske strategier som blandt andet FN's globale bæredygtighedsmål, forsknings- og udviklingsbaseret viden og ikke mindst erfaringsbaseret viden gennem studietur.

Der udbydes studietur til Ghana, Kenya, Palæstina i samarbejde med Global Contact.

Formål

At den studerende kan identificere og kritisk reflektere over komplekse sundhedsfaglige problemstillinger, der indskriver sig i en global kontekst.

Læringsmetoder

De første tre uger: Teoretiske oplæg, gruppearbejde, øvelser, fremlæggelse og selvstudium.

De sidste tre uger: Teoretiske oplæg, gruppearbejde, fremlæggelse, deltagelse i studiebesøg og i forskellige kliniske sammenhænge, selvstudium.

Indhold og struktur

De første tre uger

Kultur: Forberedelse til studietur; globale sundhedspolitiske strategier og gennemgang af udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge, eksempelvis den gravide kvinde og det nyfødte barn, HIV/AIDS og tuberkulose. Forskningsmetodologi: Antropologisk feltarbejde.

De sidste tre uger:

De studerende er på studietur i grupper. Studieturen er tilrettelagt på forhånd og har en lang række sociale, kulturelle og professionsfaglige besøg, som diskuteres og perspektiveres undervejs i grupper og individuelt.

Andre bemærkninger

Informationsmøde: 24.10.2017 kl. 16.15-18.15 på Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 86, lokale C116.

Kontakt

Lektor Jette Tegner

jete@phmetropol.dk

Lektor Lisbeth Vinberg Engel

lien@phmetropol.dk

Hvem, hvad, hvor