Genveje


Global sundhedGlobal sundhed

Elementet kan ønskes af studerende på tværs af professioner og indeholder en (selvfinansieret) studietur til enten Kenya, Nepal eller Palæstina. Forvent udgifter for cirka 18.000 kroner.

Informationsmøde

Kom til informationsmøde om forløbet "Global sundhed" med studietur til enten Kenya, Nepal eller Palæstina tirsdag den 19. marts 2019 kl. 16.30-18.00 på Tagensvej 86, lokale C411.

Vær opmærksom på

Dette valgfri element, som inkluderer studietur, er særligt forpligtende, både personligt, socialt og professionsfagligt. Det kræver en del gruppearbejde, ligesom studieturen er en grupperejse. Du skal kun melde dig til dette forløb, hvis du har sat dig grundigt ind i, hvad det indebærer, såvel fagligt som personligt og økonomisk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Jette Tegner, jete@kp.dk.

Resumé

FN’s bæredygtighedsmål og global sundhed er rammen om dette valgfri element, som består af 3 ugers teoriundervisning og 3 ugers studietur til enten Palæstina, Nepal eller Kenya.

Studieturene tilrettelægges i samarbejde med Global Contact og er selvfinansieret.

Formål og indhold

Formålet med dette kursus at få viden om og kompetence til at analysere, diskutere og perspektivere verdenssamfundets kompleksitet og dets indflydelse på menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i udviklingslande og vores del af verden.

Der vil være fokus på blandt andet:
 • FN’s bæredygtighedsmål
 • Menneskerettigheder
 • Ændringer i sygdomsbyrderne i verden fra communicable diseases til non-communicable diseases, mental sundhed og mødre- og børnesundhed.

Endvidere får du mulighed for at arbejde i dybden med sundhedsproblemstillinger, der har særlig betydning for det land, du har valgt at besøge på studieturen.

Derudover er der i forløbet fokus på at udarbejde en klinisk sundhedsfaglig problemstilling, forskningsmetoder, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler som optakt til den interne prøve på forløbet.

Læringsmetoder

Undervisningen er tilrettelagt med teoretiske oplæg, gruppearbejde, selvstudie og fremlæggelse.

Bedømmelse/prøve

Følger ved semesterstart.

Litteratur

Links

Læs mere om studieturene HER.

Kontakt

Lektor Jette Tegner

jete@kp.dk

Hvem, hvad, hvor

 • Hvem kan søge?

  Dette valgfri element kan ønskes af alle studerende på tværs af sundhedsprofessionerne.

  En forudsætning for deltagelse er, at ALLE eksamener til og med 6. semester er bestået, når forløbet begynder.

 • Hvor mange pladser er der?

  10-20 deltagere pr. destination.

 • Hvad er omfanget?

  6 uger, 10 ECTS-point.

 • Hvornår løber undervisningen?

  Uge 6-11 i forårssemeteret og uge 35-40 i efterårssemesteret.

  De første tre uger gennemføres som et teoriforløb i Danmark.

  De sidste tre uger gennemføres som en på forhånd tilrettelagt (selvbetalt) studietur til den valgte destination.

 • Hvem er udbyderen?

  Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

 • Hvor foregår undervisningen?
  Sygeplejerskeuddannelsen
  Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
  Tagensvej 86
  2200 København N