Genveje


Ledige pladserLedige pladser

Vi har ledige pladser på følgende uddannelser:

  • Lærer – studiestart september 2017 for ansøgere med gennemsnit over 7 (eller gennemført optagelsessamtale med score over 30).

Sådan søger du en ledig plads:

  • Tjek om du opfylder adgangskravene til uddannelsen.
  • Ansøgning online via ansøgningsportalen og vedhæft dokumentation for at du opfylder adgangskravene. Vi modtager ikke ansøgninger pr. e-mail eller i papirform.
  • Ansøgningsfristen for at søge ledige pladser er søndag d. 20. august 2017.
Både ansøgere der normalt skal søge i kvote 1 og kvote 2, kan søge ind på ledige pladser.

Særligt for læreruddannelsen: Har du en gymnasial eksamen med et gennemsnit på 6,9 eller derunder eller en anden uddannelsesbaggrund end gymnasial eksamen, skal du være opmærksom på, at du skal til en optagelsessamtale for at være optagelsesberettiget. Du kan læse mere om samtalen her: Optagelsessamtale Læreruddannelsen
Har du spørgsmål til, hvordan du søger ledige pladser, er du velkommen til at kontakte Optagelsesteamet.

Optagelsessamtalerne foregår på Tagensvej 86 1. sal B, 2200 København N