Genveje


Overflytning fra anden institutionOverflytning fra anden institution

Du kan ansøge om overflytning til Metropols grunduddannelser, når du har bestået dit første studieår dvs. 1. og 2. semester eller 1.-4. modul.

 • Ansøgningsfrister
  • 1. juni for overflytning til efterårssemestret. 
  • 1. december for overflytning til forårssemestret. 

  Efter fristerne behandles de modtagne ansøgninger. Du kan forvente svar hurtigst muligt herefter, dog ikke tidligere end 14 dage efter fristerne. I nogle tilfælde kan vi først give svar få uger før studiestart. Du modtager svar på den e-mail, du oplyser i ansøgningen og bliver herefter bedt om at bekræfte, at du ønsker den tilbudte studieplads. Når en overflytning kan lade sig gøre, giver vi også besked til dit nuværende uddannelsessted.

  Ansøgninger modtaget rettidigt før ovennævnte frister kommer først i køen til de pladser, der er ledige. Du kan kontakte Studieservice@phmetropol.dk, hvis du vil høre nærmere om evt. ledige pladser efter fristerne.

 • Kriterier for fordeling af studiepladser

  Vi optager kun ansøgere såfremt, der er ledige studiepladser på det semester eller modul, der ansøges til. Udvælgelsen af ansøgere foregår på baggrund af følgende kriterier:

  • karakterer opnået på din afsenderinstitutionen
  • karakterer fra din adgangsgivende eksamen
  • en motiveret ansøgning på max 1 side, hvor du begrunder ønsket om overflytning og angiver ønsker om evt. fag, studieretning, toning, valgfag el.lign.

  Du skal benytte nedenstående formular til ansøgning og uploade den information, du bliver bedt om.

  Vær opmærksom på, at dokumentation fra din afsenderinstitution også skal indeholde information om beståede praktikforløb/klinisk undervisning samt antal forsøg ved prøver. Spørg studieadministrationen på din nuværende skole, hvor du enten selv kan anskaffe en sådan (fx via en selvbetjeningsløsning online) eller om de kan hjælpe dig.

 • Hvem kan jeg spørge, hvis jeg er i tvivl?

  Kontakt Studievejledningen, hvis du har spørgsmål til overflytning.

 • SU

  Vær opmærksom på, at du skal søge om SU til din nye uddannelse via MinSU på www.su.dk.

  Hvis du har spørgsmål til SU og overflytning kan du kontakte Metropols SU-vejledning

 • Overvejelser i forbindelse med overflytning

  Du skal være opmærksom på, at der ofte er forskelle på uddannelsernes studieordninger. Derfor er det en god idé at orientere dig om uddannelsens opbygning, før du søger om overflytning til Metropol.

  Samtidig skal du være indstillet på, at en overflytning ofte kan give et lidt uhensigtsmæssigt studieforløb. Fx at du kommer på hold, hvor undervisningen har været i gang i en periode, og du derfor forventes at yde en stor selvstændig indsats for at samle stoffet op. I andre tilfælde bliver det nødvendigt at følge undervisning på to årgange samtidigt – det har den ulempe, at praktikperioderne ligger forskudt. Derfor vil dine praktikperioder ikke nødvendigvis passe med et hold, hvor du følger undervisning – og du kan derfor komme til at gå glip af en del af undervisningen.

  Overflytning kan i enkelte tilfælde betyde et helt års ekstra studietid.

 • Overflytning fra et andet nordisk land

  Studerer du på en tilsvarende uddannelse i et af de nordiske lande og ønsker overflytning til Metropol, skal du søge ind via Den Koordinerede tilmelding på www.optagelse.dk inden d. 15. marts. Efterfølgende vil du få meritvurderet din uddannelse fra dit hjemland og få godskrevet den del, der svarer til den danske uddannelse.

  Du kan læse mere om muligheden hos Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

 • Regelgrundlag

  Se "Bekendtgørelse om adgang erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser" (adgangsbekendtgørelsen)

  Bekendtgørelse nr. 107 af 27/01/2017

Personoplysninger

 
*
 
*
  
*
 
*
 
*
 
*
 
*
  
*
 *
 
*
 
*
 
*
 


*
 
Vælg fil...
*
 
Vælg fil...
*
 
Vælg fil...
*
Angiv navn på en relevant medarbejder på din nuværende uddannelsesinstitution, som vi kan kontakte i forbindelse med en evt. overflytning
Vælg fil...
Vælg fil...
Vælg fil...
Vælg fil...