Genveje


OverflytningOverflytning

Personoplysninger

 
*
 
*
  
*
 
*
 
*
 
*
 
*
  
*
 *
 
*
 
*
 
*
 


*
 
Vælg fil...
*
 
Vælg fil...
*
 
Vælg fil...
*
Angiv navn på en relevant medarbejder på din nuværende uddannelsesinstitution, som vi kan kontakte i forbindelse med en evt. overflytning
Vælg fil...
Vælg fil...
Vælg fil...
Vælg fil...

Jeg giver tilladelse til, at Københavns Professionshøjskole kan indhente oplysninger om mit tidligere studieforløb i medfør af adgangsbekendtgørelsens § 34, stk. 2.

 *