Genveje


Specialpædagogisk støtte (SPS)Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk Støtte (SPS) er et tilbud til studerende med en funktionsnedsættelse og skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre.

​Du kan få SPS, hvis du er/har:
 • Ordblind
 • Psykiske vanskeligheder
 • Døv eller hørehæmmet
 • Blind eller svagsynet
 • Bevægelseshæmmet
 • En kronisk eller alvorlig sygdom

 • Du skal opfylde visse betingelser for at opnå støtte.

  Hvordan søger du om SPS?

  Hvis det er første gang, du ønsker at søge om SPS som studerende på Københavns Professionshøjskole, skal du starte med at booke en samtale med en SPS-vejleder her
   
  Samtalen har til formål at afklare, hvorvidt det er relevant for dig at søge om SPS – og i så fald, hvilken form for støtte du har brug for.  

  I forbindelse med bookingen beder vi dig om kort at beskrive baggrunden for, at du ønsker at søge om støtte. 

  Du kan først søge om SPS støtte når du har fået besked om at du er optaget på uddannelsen. 

  Du bedes så vidt muligt medbringe dokumentation for din funktionsnedsættelse til samtalen. Dokumentation kan være lægefaglig udtalelse, der angiver dit fysisk handicap/psykisk/neurologisk lidelse og hvordan det påvirker din studieevne, test eller erklæring fra en specialinstitution. 


  Du skal også medbringe en udfyldt og underskrevet bemyndigelseserklæring, hvor du skriver under på, at SPS-vejlederen må søge SPS på dine vegne.

  SPS forløb

  Spørgsmål og svar om SPS

  • Handicaptillæg

   Læser du på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU. Få mere viden om handicaptillæg på www.su.dk og læs mere om Metropols handicappolitik.

  • Kan jeg få dispensation?
   Hvis funktionsnedsættelsen har haft negativ indflydelse på dit karaktergennemsnit, eller på dine muligheder for at kvalificere dig til kvote 2, kan du læse om mulighederne for at få dispensation i forbindelse med din ansøgning om optagelse.
  • Hvad er de typiske tegn på dysleksi (ordblindhed)?
   • Lav læsehastighed eller upræcis læsning
   • Trætheds- og/eller koncentrationsproblemer under læsning og skrivning
   • Udfordringer med at stave længere enkeltord
   • Udfordringer med at formulere sig præcist skriftligt
   • Det er svært at læse og lære nye ord
   • Det er svært at læse og forstå fagtekster
   • Det tager meget lang tid at læse på fremmedsprog
  • Hvordan får jeg overflyttet mine SPS-hjælpemidler?

   Du skal sende en mail til sps@kp.dk, hvor du oplyser hvilke hjælpemidler du ønsker at få overflyttet fra din tidligere uddannelse.

  • Hvorfor er jeg kun tildelt støtte et halvt år ad gangen?
   Bevillingerne løber kun et halvt år ad gangen pga. finansloven. Der skal genansøges om bevillinger hvert halve år. Det er dit eget ansvar at tjekke om bevillingen bliver fornyet hvert semester.