Genveje


Kontakt SPS-vejlederneKontakt SPS-vejlederne

Hvis du mener at du er berettiget til støtte gennem SPS, skal du kontakte SPS-vejlederen på din uddannelse.

Uddannelsernes SPS vejledere har tavshedspligt og kan hjælpe og vejlede dig om fx:
 • Vejledning om du opfylder betingelserne for at opnå støtte
 • Mulighed for at gennemføre en uddannelse med en funktionsnedsættelse 
 • Dispensationer i forbindelse med eksamen, studieaktivitetskrav, krav om maksimal studietid
 • At få repareret/overflyttet dine hjælpemidler
 • Vejledning om støttemuligheder 

FAQ om SPS

Måske er dit spørgsmål allerede besvaret under FAQ om SPS?

Du kan også kontakte den fælles SPS vejledning på mail: sps@kp.dk

SPS-vejledere på de enkelte uddannelser

 • Administrationsøkonom, Professionsbachelor i offentlig administration, Professionsbachelor i skat, Ernæring og Sundhed og Global Nutrition and Health:
  Charlotte Dahl, Tlf.: 51380365, DAHL@kp.dk

 • Laborant, Professionsbachelor i laboratorieteknologi og Socialrådgiver:
  Ida Marie Møller Nielsen, Tlf 51632522, IDMN@kp.dk

 • Bioanalytiker, Fysioterapeut, Jordemoder, Natur og kulturformidling og Sygeplejerske:
  Helle Holmsgaard, Tlf.: 51380452 HLHO@kp.dk

 • Ergoterapeut, Radiograf, , Lærer og Katastrofe- og Risikomanager:
  Hanne Franklin, Tlf.: 51632502  HNJE@kp.dk

 • Kristendom, Kultur og Kommunikation -
  kontakt Diakonissestiftelsen

 • Alle studerende med en hørenedsættelse:
  Helle Holmsgaard, Tlf.: 51380452, HLHO@kp.dk