Genveje


Kontakt SPS-vejlederneKontakt SPS-vejlederne

Hvis du mener at du er berettiget til støtte gennem SPS, skal du kontakte SPS-vejlederen på din uddannelse.

Uddannelsernes SPS vejledere har tavshedspligt og kan hjælpe og vejlede dig om fx:
 • Vejledning om du opfylder betingelserne for at opnå støtte
 • Mulighed for at gennemføre en uddannelse med en funktionsnedsættelse 
 • Dispensationer i forbindelse med eksamen, studieaktivitetskrav, krav om maksimal studietid
 • At få repareret/overflyttet dine hjælpemidler
 • Vejledning om støttemuligheder 

FAQ om SPS

Måske er dit spørgsmål allerede besvaret under FAQ om SPS?

Du kan også kontakte den fælles SPS vejledning på mail: sps@kp.dk

SPS-vejledere på de enkelte uddannelser

 • Administrationsøkonom, Ernæring og Sundhed, Global Nutrition and Health, Jordemoder, Laborant, Lærer, Professionsbachelor i laboratorieteknologi, Professionsbachelor i offentlig administration, Natur og kulturformidling:
  Rikke Meldgaard Thomsen Tlf.: 51632652  rime@kp.dk

 • Bioanalytiker, Fysioterapeut, Sygeplejerske:
  Helle Holmsgaard Tlf.: 51380452 HLHO@kp.dk

 • Ergoterapeut, Radiograf, Socialrådgiver, Katastrofe- og Risikomanager:
  Hanne Franklin Tlf.: 51632502  HNJE@kp.dk

 • Kristendom, Kultur og Kommunikation -
  kontakt Diakonissestiftelsen

 • Alle studerende med en hørenedsættelse:
  Helle Holmsgaard Tlf.: 51380452 HLHO@kp.dk


--- nyt fra Laura----