Genveje


Akademiuddannelse i beskæftigelseAkademiuddannelse i beskæftigelse

Uddannelsen er målrettet dig, som gerne vil uddannes og specialiseres inden for beskæftigelsesområdet.

Søg gratis videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt

En ny VEU-Omstillingsfond dækker deltagergebyret på både korte og længerevarende moduler med op til 10.000 kr. om året. 

Kan jeg få gratis videreuddannelse? 
Hvis du er faglært eller ufaglært (dvs. har en gymnasial eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse) - og er i job - kan du få gratis kvalifikationsløft efter aftale med din arbejdsgiver. Du skal være opmærksom på, at du også skal opfylde de generelle adgangskrav til en akademi- eller diplomuddannelse. Læs mere her 

Uddannelsens mål

Det overordnede formål med Akademiuddannelsen i beskæftigelse er at kvalificere voksne til, på et fagligt og metodisk grundlag, at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet samt varetage funktioner på specialistniveau inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen.

Uddannelsen skal bidrage til at udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse indenfor beskæftigelsesområdet.

Uddannelsen har desuden følgende mål for den studerende:

Viden

Vidensfeltet:
har udviklingsbaseret viden om beskæftigelsesområdets praksis vedrørende motivation, vejledning, kommunikation, aktivering, jobsøgning og differentierede brugergrupper og har viden om beskæftigelsesområdets regelgrundlag
 
Forståelses- og reflektionsniveauet:
kan forstå beskæftigelsesmæssige indsatser og beskæftigelsesområdets organisering og anvendelse af teori og metode

Færdigheder

Typen af færdigheder:
kan med afsæt i beskæftigelsesområdets regelgrundlag anvende centrale metoder og redskaber inden for motivation, vejledning, kommunikation, aktivering og jobsøgning og kan medvirke til løsning af beskæftigelsesmæssige indsatser

Vurdering og beslutning:
kan vurdere beskæftigelsesmæssige problemstillinger og opstille og vælge relevante løsningsmuligheder

Formidling:
kan formidle skriftligt og mundtligt om beskæftigelsesmæssige indsatser og områdets organisering til forskellige brugere, brugergrupper og samarbejdspartnere

Kompetencer

Handlingsrummet:
kan håndtere udviklingen og nye initiativer inden for det beskæftigelsesmæssige område

Samarbejde og ansvar:
Den færdiguddannede kan indgå i professionelle samarbejder med borgere, virksomheder og andre interessenter inden for beskæftigelsesområdet

Læring:
Den færdiguddannede kan udvikle sin egen praksis i samarbejde med ledere og kolleger.

Uddannelsen har desuden som mål, at styrke mulighederne for karriere- og kompetenceudvikling for voksne, ligesom den giver adgang til for fortsat kompetenceudvikling på diplomniveau.

Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse

Fælles for alle modulforløb ved uddannelsen er, at de er handlingsorienterede, og at der er samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. Der lægges således vægt på, at den studerendes erfaring inddrages i undervisningen.

Udviklingen af faglige og personlige kompetencer integreres i undervisningen, dvs. at fagligheden primært tilegnes gennem pædagogiske arbejdsformer som samtidig udvikler og understøtter personlige kompetencer som selvstændighed, initiativ, kritisk sans, kreativitet, samarbejdsevne og iværksætterlyst.

Undervisningsformerne vil derudover blive tilrettelagt i forhold til de forskellige fagmodulers indhold, samt de studerendes erfaring og forudsætninger.

Hensigtsmæssige undervisningsformer i forhold til at udvikle de studerendes faglige og personlige kompetencer er for eksempel studenteroplæg i undervisningen, studie- og diskussionsgrupper, praktiske øvelser m.v.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er normeret til 1 årsværk (60 ECTS point) og tilrettelagt som en deltidsuddannelse, og for at gennemføre uddannelse skal du læse:

Hvert modul er normeret til 10 ECTS point, og læser du alle 6 moduler, har du i alt læst 60 ECTS og får en akademigrad (AU) i beskæftigelse, som bl.a. er adgangsgivende til flere diplomuddannelser.

Alle moduler samt afgangsprojekt afsluttes med eksamen.

Du vælger selv om du vil læse enkelte moduler, eller alle uddannelsens moduler. Vælger du at læse alle 6 moduler, kan du med fordel gøre det som et 3-årigt deltidsstudium

Uddannelsen kan fx tilrettelægges med følgende progression:

1. semester: Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen
2. semester: Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag
3. semester: Valgmodul
4. semester: Valgmodul
5. semester: Valgmodul
6. Afgangsprojekt. Afgangsprojektet kan gennemføres på heltid.

Undervisningen på det enkelte modul gennemføres som hovedregel med en ugentlig undervisningsdag på 6 timer fra kl. 9-15 i 8 uger, og afsluttes med en eksamen.

Specielt til din arbejdsplads

Hele uddannelsen eller enkelte moduler kan også tilrettelægges specielt til din arbejdsplads, så uddannelsen adresserer jeres specifikke behov. Dette kræver et deltagerantal på minimum 15 medarbejdere, som også kan opnås ved at flere arbejdspladser, fx jobcentre, slår sig sammen.

Få ny energi og øget fagligt fokus på arbejdspladsen med skræddersyede uddannelsesforløb

Vidste du, at du kan få moduler specielt skræddersyet til din arbejdsplads? 

Forløbende kan tænkes ind i arbejdspladsen overordnede strategi, og giver en række gevinster til både medarbejdere og ledelse.