Genveje


AfgangsprojektAfgangsprojekt

Formål

Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende i et projektarbejde arbejder selvstændigt med den læring, der er opnået igennem uddannelsen, og dokumenterer, at formålet med hele uddannelsesforløbet er opnået, herunder uddannelsens niveau.
Den studerende skal gennem afgangsprojektet demonstrere, at han/hun har opnået faglig relevant viden om en udvalgt problematik indenfor beskæftigelsesområdet. Den studerende tilbydes vejledning.

Læringsmål

Viden
Den studerende skal:

  • Opnå udviklingsbaseret viden om det valgte faglige emne, herunder om praksis og central anvendt teori og metode
  • Opnå forståelse for praksis og central anvendt teori og metode inden for det valgte emneområde
  • Opnå viden om det problemorienterede studie af en problemstilling fra praksis , herunder viden om  problemformulering, metodevalg og analyse.

Færdigheder
Den studerende skal:

  • Kunne anvende centrale metoder og redskaber i et problemorienteret studie
  • Kunne analyse og vurdere praksisnære problemstillinger og opstille, argumentere og vælge løsningsmuligheder
  • Kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til kolleger/samarbejdspartnere/brugere.

Kompetencer
Den studerende skal:

  • Demonstrere indsigt i den valgte problemstilling
  • Kunne reflektere over valg af undersøgelses- og analysemetode.

Afgangsprojektet bedømmes med ekstern censur.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 10.900,-

Priser 2020

Kr. 10.900 pr. modul


Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 


Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Dragana Radic
Tlf.: 2429 6379
drra@kp.dk