Genveje


Organiseringen af beskæftigelses­indsatsen Organiseringen af beskæftigelses­indsatsen

Modul 1
10 ECTS-point

Virksomhedskonsulent på beskæftigelses- området

6 ugers jobrettet uddannelse 

Det er muligt at tage dette modul som et særligt forløb for ledige, hvor udgiften afholdes af a-kassen eller jobcenteret. Læs mere i Bliv virksomhedskonsulent (pdf)

Det får du ud af forløbet

Med dette modul får du papirer på dine kompetencer, så du kan varetage lettere sagsbehandlingsopgaver og arbejde som virksomhedskonsulent i et Jobcenter, en A-kasse eller hos anden aktør. Forløbet giver dig viden om og indsigt i:

 • hvilke opgaver beskæftigelsesindsatsen varetager, samt organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen
 • hvad der kendetegner en politisk styret organisation
 • beskæftigelsesindsatsens indsatsområder samt beskæftigelsesplaner.

Formål

Formålet med modulet er at give den studerende indsigt i, hvordan organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen foregår i praksis. Herunder indsigt i hvordan beskæftigelsesindsatsen fastlægges med udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske mål og jobcentrenes beskæftigelsesplaner.

Læringsmål

Ved modulets afslutning er det målet at den studerende:

Viden

 • Har viden om og indsigt i hvilke opgaver beskæftigelsesindsatsen varetager, samt organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen
 • Har indsigt i og forståelse for hvad der kendetegner en politisk styret organisation
 • Har viden om og indsigt i beskæftigelsesindsatsens indsatsområder samt beskæftigelsesplaner
 • Har viden om og indsigt i hvilke opgaver beskæftigelsesindsatsen varetager, samt organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen

Færdigheder

 • Kan anvende sine kompetencer til at analysere og forstå hvordan beskæftigelsesindsatsen styres organisatorisk og politisk
 • Kan anvende sin viden til at forstå og vurdere praksisnære problemstillinger
 • Kan reflektere over beskæftigelsesplaners betydning for egen praksis
 • Kan reflektere over og evaluere egen og andres indsats i forhold til udvikling af praksis

Kompetencer

 • Kan varetage lettere sagsbehandlingsopgaver
 • Kan identificere hvornår andre samarbejdspartnere bør inddrages
 • Kan tilegne sig ny viden på området

Indhold

 • Hovedtræk i beskæftigelsesområdets fremvækst og udvikling
 • Organisering af beskæftigelsesindsatsen, herunder områdets forskellige sektorer og aktører samt deres rollefordeling
 • Styring af beskæftigelsesindsatsen - rammer, mål og redskaber som beskæftigelsesplaner, driftsøkonomi, rettidighed, refusioner og kvalitetssikring
 • Modeller for organisering af samarbejdet imellem myndighedsudøver og samarbejdspartnere - herunder virksomheder og andre aktører – såsom BUM
 • Arbejdsmarkedsforhold såsom flaskehalse, brancher, samt regionale arbejdsmarkedsforhold, samt den overordnede strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet og dens betydning for forskellige beskæftigelsesmuligheder
 • Indsatsens målgrupper; aktuelt anvendte kategoriseringssystemer og indsatsformer overfor forskellige grupper af ledige, sammenhængen imellem udviklingen på arbejdsmarkedet og forandringer i indsatsens målgrupper

Onlinekursus - optag frem til 1. juni.

Vi opstarter vores online undervisning den 15. april, men da forløbene er tilrettelagt den enkelte studerende, er det muligt at slutte sig til senere. Der vil derfor være optag frem til den 1. juni.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 24.898,-
København N
15. mar. 2021
Pris: kr. 10.900,-

Priser 2020

Kr. 10.900 pr. modul


Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 


Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Dragana Radic
Tlf.: 2429 6379
drra@kp.dk