Genveje


Beskæftigelses-indsatsens juridiske grundlag Beskæftigelses-indsatsens juridiske grundlag

Modul 2
10 ECTS-point

Formål

Formålet med modulet er, at den studerende får indsigt i beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag og får viden om og indsigt i sagshåndtering på beskæftigelsesområdet, samt opnår ekspertise i de værktøjer, der kan/skal anvendes for at kunne dokumentere det lovpligtige arbejde på beskæftigelsesområdet.

Læringsmål

Ved modulets afslutning er det målet at den studerende:

Viden

 • har viden om og indsigt i de centrale dele af beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag samt kendskab til centrale sagsbehandlingsregler
 • har forståelse for, på hvilket grundlag afgørelser træffes
 • har viden om krav til anvendelsen af beskæftigelsesplaner
 • har indsigt i og forståelse for hvilke værktøjer der skal/kan benyttes i forbindelse med dokumentation

Færdigheder

 • kan anvende sin viden til at vurdere juridiske problemstillinger og opstille løsningsmuligheder
 • kan orientere sig i lovgivningen og reflektere over sammenhængen i beskæftigelseslovgivningen og visitere eller revisitere til relevante myndigheder
 • kan anvende sine handlekompetencer til i konkrete praksissituationer at foretage vurderinger af hvilken lovgivning, der skal benyttes i forskellige faser af den lediges ledighedsforløb
 • kan anvende sin forståelse for hvordan værktøjer og metoder på beskæftigelsesområdet kan/skal indgå i den daglige arbejdspraksis
 • kan reflektere over problemstillinger der knytter sig til anvendelse af værktøjer samt dokumentation
 • kan anvende sin viden til at vurdere juridiske problemstillinger og opstille løsningsmuligheder

Kompetencer

 • kan varetage lettere sagsbehandlingsopgaver på et korrekt juridisk grundlag
 • kan handle på baggrund af en forståelse for hvornår modulets værktøjer og metoder skal/kan anvendes i forhold til relevant lovgivning og dokumentationskrav
 • kan koordinere indsatser og formidle praksisnære problemstillinger

Indhold

 • Aktuel beskæftigelseslovgivning og lovgivning indenfor forvaltningsret, sygedagpenge, sociallovgivning, retssikkerhed o.a. relevant lovgivning
 • Centrale juridiske spørgsmål vedr. den relevante lovgivning
 • Aktuel beskæftigelseslovgivning og lovgivning indenfor forvaltningsret, sygedagpenge, sociallovgivning, retssikkerhed o.a. relevant lovgivning

 

Onlinekursus - optag frem til 1. juni.
Vi opstarter vores online undervisning den 15. april, men da forløbene er tilrettelagt den enkelte studerende, er det muligt at slutte sig til senere. Der vil derfor være optag frem til den 1. juni.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 10.900 pr. modul


Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 


Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Dragana Radic
Tlf.: 2429 6379
drra@kp.dk