Genveje


Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelses­indsatsenKommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelses­indsatsen

Dette forløb vil gøre dig bedre rustet til at kommunikere med borgeren i forhold til beskæftigelse. På modulet vil du lære at bruge din viden om professionelle samtaler til at arbejde målrettet og systematisk med borgeren, og vil på den måde være parat til at afklare den lediges ressourcer, kompetencer, lærings- og karrieremål.

I samarbejde med borgeren vil du kunne udarbejde realistiske handlingsplaner, og du vil kunne reflektere over de faglige og etiske problemstillinger, der knytter til samtalen med den ledige/borgeren.

Det får du ud af modulet

Når du har gennemgået dette modul, vil du have 

  • bedre indsigt i og forståelse for centrale kommunikationsteorier og metoder, herunder viden om central udviklings- og læringsteori
  • mere viden om forskellige vejledningsmetoder
  • mere viden om og forståelse for forskellige teorier og metoders praktiske konsekvenser for relationen i vejledningen
  • viden om og forståelse for de organisatoriske rammer for afholdelse af samtaler og processer i borgerens ledighedsforløb
  • har indsigt i og forståelse for centrale kommunikationsteorier og metoder, herunder viden om central udviklings- og læringsteori

Derudover vil du kunne omsætte de forskellige vejledningsmetoder til de forskellige målgrupper, og du vil have indsigt i og kan reflektere over din egen rolle i forhold til borgeren og systemet. Som et plus vil du få redskaber til at indgå i tværfagligt samarbejde med andre aktører i forhold til vejledningsopgaver.

Det faglige indhold

På modulet kommer vi ind på emnerne:

  • Den professionelle samtale og dens organisatoriske rammer
  • Kommunikationsteori, relationsteori og konfliktteori
  • Metoder og teknikker i beskæftigelsesorienteret vejledning og jobsamtaler, herunder borgerens ledigheds- eller sygefraværsforløb, myndighedsrollen etc.
  • Kommunikation med forskellige målgrupper af ledige
  • Kommunikation og samarbejde imellem professionelle – skriftlig og mundtlig, etik i samarbejdet på tværs af fag og sektorer

ECTS-point:

10

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 10.900,-

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato

Priser 2020

Kr. 10.900 pr. modul

Valgmodulet: Ungeindsatsen - Opsøgende og gadeplans-baseret arbejde
Kr. 10.900

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 


Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Studieservice er på seminar onsdag d.23. og torsdag d. 24. oktober 2019 
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Dragana Radic
Tlf.: 2429 6379
drra@kp.dk