Genveje


Mentor inden for beskæftigelses­områdetMentor inden for beskæftigelses­området

På dette modul vil du få udviklet dine relationskompetencer og dine evner til at koordinere og arbejde helhedsorienteret med borgere.

På modulet arbejder vi med at understøtte forandringsprocesser hos borgere, der skal tættere på arbejdsmarkedet eller i højere grad skal leve et mere selvstændigt liv.

Dette modul giver dig:

 • Teorier og viden om målgruppers potentialer og udfordringer i forhold til fastholdelse i uddannelse eller job, herunder de sociale og kulturelle aspekter
 • Teorier om inklusion, rehabilitering og recovery
 • Kommunikationsmetoder – motivationssamtalen, vejledning og coaching og konflikthåndtering
 • Et tværgående professionelt samarbejde og sammenhæng i indsatsen
 • De lovgivningsmæssige rammer for mentorordningerne
 • Professionelt relationsarbejde, herunder magt og etik
 • Indsigt i de beskæftigelsesmæssige indsatser og uddannelsessystemet samt kriminalforsorgen og det psykiatriske system
 • Teorier om læring og forandringsprocesser, herunder anvendelse af fx. log-bog, mål og progression

Du får kompetencer så du:

 • Kan fungere som guide i forhold til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, det psykiatriske system, kriminalforsorgen mm.
 • Kan anvende metoder og redskaber så som samtale, vejledning, coaching, konflikthåndtering mm.
 • Kan vurdere praksisnære problemstillinger samt begrunde og vælge relevante handlemuligheder
 • Kan opbygge en tillidsfuld relation til borgeren og herunder arbejde motiverende med borgerens mål og progression, og vejlede vedr. fritid og netværk, sygdom, bolig, økonomi og lign.
 • Kan påtage dig ansvar indenfor rammerne af professionel etik og herunder reflektere over egen praksis og læringsbehov

Målgruppe

Modulet henvender sig til alle, der har eller vil få en mentorrolle i beskæftigelsesindsatsen, samt til de der har mentorroller fra afgangen fra folkeskolen til indtræden på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

ECTS-point

10

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
30. sep. 2019
Pris: kr. 9.900,-

Priser 2020

Kr. 10.900 pr. modul

Valgmodulet: Ungeindsatsen - Opsøgende og gadeplans-baseret arbejde
Kr. 10.900

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 


Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00


Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Dragana Radic
Tlf.: 2429 6379
drra@kp.dk