Genveje


SygefraværsindsatsenSygefraværsindsatsen

Valgmodul 6

Formål

Formålet med modulet er at give den studerende indsigt i problematikkerne omkring beskæftigelse og sygefravær og at den studerende bliver i stand til at analysere og vurdere problemstillinger, samarbejde med relevante aktører og varetage lettere sagsbehandlingsopgaver på området.

Læringsmål

Ved modulets afslutning er det målet at den studerende:

Viden

 • har viden om organiseringen og koordineringen af sygefraværsindsatsen samt om udviklingen på sygefraværsområdet
 • har viden om og forståelse for forebyggelse og rehabilitering i forhold til sygefravær
 • har viden om sygdomsbegreber

Færdigheder

 • kan afklare hvilken indsats der skal til for at den ledige kan vende tilbage til arbejdsmarkedet
 • kan udrede, afklare og følge op på en sygefraværssag, herunder udforme funktionsbeskrivelser og fastholdelsesplaner

Kompetencer

 • kan varetage lettere sagsbehandlingsopgaver
 • kan identificere, hvornår andre rådgivere, faggrupper m.fl. bør inddrages
 • kan tilegne sig ny viden på området

Indhold

 • Målgrupper i sygefraværsindsatsen
 • Problemstillinger vedrørende sygdomsbegreber, forebyggelse, arbejdsfastholdelse, sundhedsfremme og rehabilitering
 • Udviklingen på sygefraværsområdet og i opfattelser af sygdom, sundhedsfremme, beskæftigelse og velfærd
 • Sygefraværsområdets organisering, professionelle aktører og samarbejdsrelationer
 • Sagsbehandling og afgørelser indenfor sygedagpengelovgivningen
 • Håndtering af kommunikation og etik i arbejdet med sygemeldte borgere, herunder samtalemetoder

ECTS-point:

10

Onlinekursus - optag frem til 1. juni.
Vi opstarter vores online undervisning den 15. april, men da forløbene er tilrettelagt den enkelte studerende, er det muligt at slutte sig til senere. Der vil derfor være optag frem til den 1. juni.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 10.900 pr. modul


Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 


Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Dragana Radic
Tlf.: 2429 6379
drra@kp.dk