Genveje


UngeindsatsenUngeindsatsen

Valgmodul 7

Formål

Formålet med modulet er at give den studerende indsigt i værktøjer og metoder i forhold til at få unge i uddannelse og beskæftigelse.  Den studerende skal herved blive i stand til at kunne analysere og vurdere beskæftigelsesindsatsmæssige og uddannelsesmæssige problemstillinger og varetage lettere sagsbehandlingsopgaver.

Læringsmål

Ved modulets afslutning er det målet at den studerende:

Viden

 • har viden om og forståelse for indgange til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet
 • har viden om de forskellige kategorier af unge
 • har kendskab til den professionelle samtale
 • har viden om og forståelse for forskellige vejledningsmetoder og tilgange til læring

Færdigheder

 • kan anvende understøttende og udfordrende færdigheder i samtalen med den unge
 • kan afdække den unges forforståelse og problemfelt 
 • kan udarbejde realistiske handlingsplaner i samarbejde med den unge
 • kan anvende sine kompetencer til i konkrete praksissituationer at foretage nuancerede beskrivelser og analyser af praksisindsatsen overfor den unge, ud fra forskellige perspektiver med afsæt i relevant praksiskundskab og teoretisk viden
 • kan reflektere over de faglige og etiske problemstillinger der knytter sig til indsatsen for den unge
 • kan anvende understøttende og udfordrende færdigheder i samtalen med den unge

Kompetencer

 • kan motivere den unge til uddannelse/arbejde
 • kan anvende og omsætte de forskellige vejledningsmetoder til de forskellige målgrupper
 • kan håndtere komplekse og konfliktfyldte forløb med unge
 • kan identificere problemfelter, som grænser til andre fagprofessionelles virkefelt og professionsområder og formidle problemstillinger til relevante samarbejdspartnere

Indhold

 • Juridiske, økonomiske og organisatoriske rammer for ungeindsatsen på beskæftigelsesområdet
 • Forskellige målgrupper iblandt unge – forskellige problemstillinger, metoder og indsatsbehov
 • Uddannelsesfeltets struktur og kultur, herunder medansvar for egen læring i voksenuddannelserne
 • Forhold i ungdomslivet med relevans for uddannelse og læring, herunder det gode skoleliv, ungdomsidentitet, læringsadfærd, læringsstile og læringsstrategier
 • Teorier og metoder i beskæftigelsesarbejde med unge, herunder ungdomspædagogik, vejledningsmetoder, motivationsarbejde, gruppevejledning og individuelle samtaler
 • Tilgange til at understøtte unges egen handlen i form af uddannelseskendskab, uddannelsesforberedelse, uopfordret ansøgning, jobsøgning og jobsamtale

ECTS-point:

10

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 10.900 pr. modul


Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 


Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Dragana Radic
Tlf.: 2429 6379
drra@kp.dk