Genveje


Interkulturelle perspektiver i beskæftigelses­indsatsenInterkulturelle perspektiver i beskæftigelses­indsatsen

Valgmodul 8

Formål

Formålet med modulet er at give den studerende får praktisk, metodisk og teoretisk viden om interkulturelle perspektiver i forhold til beskæftigelsesindsatsen og på denne baggrund kan handle på faglige problemstillinger, der knytter sig til interkulturelle aspekter.

Læringsmål

Ved modulets afslutning er det målet at den studerende:

Viden

 • har viden om og indsigt i interkulturelle perspektiver i forhold til beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedet
 • har viden om identitetsdannelse set i forhold til arbejdsmarkedet
 • har viden om og forståelse for dansk arbejdspladskultur og uddannelseskultur
 • har viden om og forståelse for forskellige vejledningsmetoder og tilgange til læring

Færdigheder

 • kan anvende teori og metode i beskæftigelsesindsatsen, herunder afdække forforståelse
 • kan afdække problematikker og perspektiver i samtalen, herunder samtale via tolk
 • kan anvende sin viden til at arbejde målrettet og systematisk
 • kan udarbejde realistiske handlingsplaner i samarbejde med den ledige
 • kan reflektere over de faglige og etiske problemstillinger der knytter an til den interkulturelle kontekst
 • kan anvende teori og metode i beskæftigelsesindsatsen, herunder afdække forforståelse

Kompetencer

 • har indsigt i egen rolle i det interkulturelle arbejde og kan inddrage samarbejdspartnere og andre aktører, når dette er relevant

Indhold

 • Teoretiske perspektiver på kultur, identitet, herunder det komplekse kulturbegreb
 • Etniske minoriteter i Danmark: Migrationsmønstre, levevilkår, diskrimination, polarisering og udviklingen i integration
 • Udfordringer, muligheder og udvikling i integrationen af etniske minoritetsborgere på arbejdsmarkedet og i uddannelsesfeltet
 • Udfordringer i interkulturelt beskæftigelsesarbejde, hvorunder sproglige udfordringer, arbejde med tolk
 • Teorier om interkulturel kommunikation og kulturel intelligens
 • Metoder til at arbejde med egne holdningers indflydelse på iagttagelser og refleksioner, kulturelle fortolkninger og misforståelser i interkulturel kommunikation
 • Sociokulturel kompetencetræning

ECTS-point:

10

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 10.900 pr. modul


Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 


Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Dragana Radic
Tlf.: 2429 6379
drra@kp.dk