Genveje


Særlige målgrupper i beskæftigelses­indsatsenSærlige målgrupper i beskæftigelses­indsatsen

Valgmodul 9

Formål

Formålet med modulet er at give den studerende indsigt i værktøjer og metoder, der kan anvendes i indsatsen for at få særlige målgrupper i uddannelse og beskæftigelse, herunder rådgive, vejlede, motivere og varetage lettere sagsbehandlingsopgaver.

Den studerende skal kunne analysere og vurdere beskæftigelses- og uddannelsesmæssige problemstillinger i forhold til særlige målgrupper, og agere i den professionelle relation til borgere, der tilhører en særlig målgruppe.

Læringsmål

Ved modulets afslutning er det målet at den studerende i forhold til den udvalgte målgruppe, opgave og metode:

Viden

 • har viden om og forståelse for indgange til uddannelserne og arbejdsmarkedet i forhold til den valgte målgruppe
 • har viden om målgruppens sammensætning og problematikker
 • har viden om og forståelse for forskellige vejledningsmetoder og tilgange til læring i forhold til den konkrete målgruppe
 • har viden om og forståelse for indgange til uddannelserne og arbejdsmarkedet i forhold til den valgte målgruppe

Færdigheder

 • kan anvende understøttende og udfordrende færdigheder i samtalen med den ledige i den valgte målgruppe
 • kan anvende sine kompetencer til at arbejde målrettet og systematisk i forhold til den ledige inden for den valgte målgruppe
 • kan udarbejde realistiske handlingsplaner i samarbejde med den ledige
 • kan reflektere over de faglige og etiske problemstillinger der knytter sig til indsatsen for den ledige og målgruppen
 • kan anvende understøttende og udfordrende færdigheder i samtalen med den ledige i den valgte målgruppe

Kompetencer

 • kan motivere den ledige/målgruppen til uddannelse/arbejde
 • kan anvende og omsætte de forskellige vejledningsmetoder til de forskellige målgrupper
 • er i stand til at gå ind i konflikter på konstruktiv dialogbaseret vis
 • kan identificere hvornår andre rådgivere, faggrupper mfl. bør inddrages og koordinere indsatser med og formidle praksisnære problemstillinger til relevante samarbejdspartnere

Indhold

 • Særlige målgrupper og særlige beskæftigelsesmæssige udfordringer
 • Identitet, marginalisering, inklusion/eksklusion, læringsadfærd og læringsstrategier
 • Det relevante arbejds- og uddannelsesmarked i forhold til særlige målgrupper
 • Tilpasning af metoderne i vejledning, motivationsarbejde, den individuelle samtale og gruppevejledning overfor særlige målgrupper
 • Kommunikation, relationer, etik, myndighedsrolle og konflikthåndtering i arbejde med særlige målgrupper
 • Rådgivning og vejledning af særlige målgrupper i uopfordret ansøgning, jobsøgning og jobsamtale

ECTS-point:

10

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Kr. 10.900 pr. modul


Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 


Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 2429 6415
omje@kp.dk

Dragana Radic
Tlf.: 2429 6379
drra@kp.dk