Genveje


AfgangsprojektAfgangsprojekt

Afslut din akademiuddannelse med et projekt af relevans for den offentlige forvaltning og administration.

Det sidste og afsluttende modul på akademiuddannelsen er dit afgangsprojekt. Med dit afgangsprojekt demonstrerer du, at du har opnået det samlede uddannelsesmål. 

Det får du ud af modulet

Du videreudvikler, hvad du har lært om at anvende teoretisk viden, metoder og dataindsamlingsteknikker i analysen af en selvvalgt problemstilling. Derudover lærer du selvstændigt at planlægge og tilrettelægge arbejdet med afgangsprojektet over en længere periode. 

Det faglige indhold

Du får tilknyttet en vejleder til dit afgangsprojekt, som du kan diskutere valg af emne, teori, metoder mm. med. Vejlederen skal endeligt godkende din problemstilling. 

Under projektarbejdet og vejledningen lægges der vægt på at indøve en systematisk arbejdsmetode. Du vil i kraft af afgangsprojektet lære at udarbejde en større skriftlig fremstilling af en praksisrelevant problemstilling. Afgangsprojektet bygger på akademiuddannelsens obligatoriske og valgfri moduler.

Vigtige emner er bl.a.:

  • Elementer i skriveprocesser
  • Elementer i projektarbejde 
  • Brugen af teori
  • Dataindsamlingsteknikker
  • Den samfundsvidenskabelige analyse og metode
  • Analyse, metode og refleksion over praktiske implikationer for projektets metodiske og indholdsmæssige resultater

Arbejdsbyrde og studiedage

Det studieforløb, som de studerende på afgangsprojekt nu begynder på, adskiller sig fra uddannelsens øvrige moduler. 

Arbejdsbyrden svarer til 10 ECTS - normalt ti undervisningsdage.

Forløbet er tilrettelagt med 4 undervisningsgange på Københavns Professionshøjskole, hertil kommer en stor del ”enetimer” i form af individuel vejledning eller vejledning i små grupper. Størstedelen af arbejdet med afgangsprojektet er den studerende dog alene om. 

Modulets omfang

10 ECTS: 4 seminardage a 3 timer og et forløb med individuel vejledning
Eksamen: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i afgangsprojektet


Tid og sted

AOFA – København – 09.00 – 12.00
18.08.2020
15.09.2020
06.10.2020
27.10.2020

Opgaveaflevering: 18.11.2020
Mundtlig eksamen: 07.12.2020 og 08.12.2020

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 11.100,-

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
24. aug. 2020
Pris: kr. 11.100,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-

Afgangsprojekt kr. 11.100,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Gebyret dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger.

Bogudgifter pr. modul varierer og ligger ca. mellem kr. 1.000,- og 1.500,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
1. juni

Forårshold
1. december

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår
10 undervisningsgange i perioden uge 34 – uge 4.

Forår
10 undervisningsgange i perioden uge 4 – uge 26.

Undervisningstid
Kl. 09:00-15:00

Undervisningsdag

Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.


Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408