Genveje


Fremtidens nøglemedarbejdere inden for uddannelsesområdetFremtidens nøglemedarbejdere inden for uddannelsesområdet

Københavns Professionshøjskole og HK Stat Hovedstaden har igangsat dette forløb om Fremtidens Nøglemedarbejdere inden for det studieadministrative arbejdsområde.

Vi skal sikre det fremtidige administrative arbejde, og der er mange værktøjer, der kan tages i brug for at forbedre de faglige kompetencer, som forventes inden for det studieadministrative område, hvor effektiviteten øges og kvalitetsniveauet er højt. 

De aktuelle udfordringer, som vi har fokus på, og som vi ved, at der er forventninger om, er følgende: 

 • Øget effektivitet
 • Sikker drift og kvalitet i håndtering af data og studerende
 • Digitalisering og innovative medarbejdere
 • Fleksibilitet i opgavevaretagelsen

Målgruppe 

Alle nøglemedarbejdere inden for studieservice og studieadministration.

Kort om forløbet 

Forløbet starter med et Kickoff, hvor vi sætter fokus på, at forløbet bliver en succes at komme igennem - med input om motivation og koncentration. 

Herefter indeholder forløbet tre akademifag, der er udvalgt ud fra, at det er dem, der giver de centrale kompetencer i forhold til varetagelse af drifts- og udviklingsopgaver. 

Forløbet afsluttes med en workshop, hvor formålet er at omsætte læringen fra de enkelte moduler. 

 

Tilskudsmuligheder 

Omstillingsfonden yder tilskud til akademimodulerne. Læs mere her.

Kompetencefonden yder tilskud til akademimodulerne. Læs mere her: https://www.hk.dk/karriere/uddannelse/den-statslige-kompetencefond

Tal med din TR og din fagforening HK Stat Hovedstaden om gebyret og tilskudsmulighederne til kickoff og den afsluttende workshop, hvis din arbejdsgiver ikke vil betale. 

Realkompetencevurdering 

Er du i tvivl om dine uddannelsesmuligheder, kan du få realkompetencevurdering på Københavns Professionshøjskole. Læs mere her.

Undervisningssted

Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N. 

Undervisning

Januar 2021: Kickoff 14. og 15. januar 2021 

Forår 2021: Digital service og innovation - 10 torsdage fra 28. januar 

Efterår 2021: Organisation og psykologi - 10 torsdage 

Forår 2022: Sagsbehandling - 10 torsdage 

Efterår 2022: Workshops - 2 torsdage

Priser

Betaling sker forud for hver modulstart:

Kickoff - 2.900 kr. ekskl. moms 

Digital service og innovation - 9.000 kr. momsfrit gebyr 

Organisation og psykologi - 9.000 kr. momsfrit gebyr 

Sagsbehandling - 9.000 kr. momsfrit gebyr 

Workshops - 2.900 kr. ekskl. moms

Gebyret dækket undervisning inkl. eksamen og eksamensbevis, men eksklusiv bøger. 

Bemærk, at der er en samlet tilmelding til hele forløbet. 

Ovenstående priser gælder ved samlet tilmelding til hele forløbet. 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist den 15. november 2020

Forløbets opbygning

 • Kickoff - studieteknik og mindset

  På Kickoff arbejder vi med et fælles mindset og sikrer, at du får det fulde udbytte af det samlede forløb. Det fælles mindset handler om, hvordan du får fokus på kerneopgaven, og hvordan du håndterer forventninger om høj kvalitet, effektive processer og fleksible løsninger i en travl hverdag. 

  På Kickoff tager vi afsæt i dig og din motivation for udvikling. Vi arbejder med din læring med fokus på motivation og koncentration.

  Udbytte

  • Du lærer konkrete studieteknikker: Effektiv læsning, notatteknik, at styrke din hukommelse og dæmpe eksamensangst 
  • Du lærer at skabe bedst mulig sammenhæng mellem studieliv, arbejdsliv og privatliv 
  • Du får en forsmag på de faglige moduler
 • Akademiforløbet

  Akademiforløbet opbygges med tre akademimoduler på hver 10 ECTS point. Hvert modul har 10 undervisningsdage á 6 timer. 

  • Digital service og innovation 
  • Organisationspsykologi
  • Sagsbehandling 

  Der anvendes både skriftlige og mundtlige eksamener. 

  Digital service og innovation 

  På dette modul lærer du om digitaliseringen og de strategier, der styrer digitaliseringsprocesserne. Du får indsigt i, hvordan man konkret arbejder med digitalisering i den offentlige sektor. Du lærer innovative processer og metoder, som kan effektivisere og højne kvaliteten af den offentlige service. 

  Udbytte
  Du får indblik i: 

  • Den offentlige digitaliseringsstrategi 
  • Servicedesign og innovation 
  • Selvbetjeningsløsninger og brugervenlighed 
  • Samarbejdsdreven innovation i det offentlige 

  Vi inddrager helt konkrete praktiske projekter, som eksempelvis selvbetjeningsløsninger og vi træner og øver med metodeværktøjer inden for servicedesign og innovation. 

  Organisation og psykologi 

  Modulet giver dig insigt i, hvordan organisationer er opbygget, og hvordan de fungerer. Du bliver klædt på til at forstå de udfordringer, som ofte er en del af hverdagen. Du lærer at afkode organisationens kultur og får værktøjer til at kommunikere hensigtsmæssigt med dine kollegaer og brugere. 

  Udbytte 
  Du får indblik i: 

  • Hvordan organisationer fungerer i praksis
  • Kommunikation og konflikthåndtering 
  • En psykologisk forståelse for det enkelte menneske

  Undervisningen tager udgangspunkt i oplæg og cases fra uddannelsesinstitutioner. 

  Sagsbehandling 

  Du får indsigt i de grundlæggende juridiske rammer for opgaveløsning i den offentlige sektor. Du får indblik i betydningen af borgernes retssikkerhed og bliver i stand til at vurdere forvaltningsretlige problemstillinger. 

  Udbytte 
  Du får indblik i: 

  • Forvaltningens organisation og funktion
  • De formelle sagsbehandlingsregler, herunder indhentning og videregivelse af personoplysninger 
  • De indholdsmæssige krav til afgørelser og adgangen til at klage 

  Undervisningen veksler mellem oplæg og dialog, hvor regler og retskilder relateres til dine egne erfaringer fra uddannelsesområdet. 

 • Workshops - Fremtidsperspektiver

  På de afsluttende workshops om udfordringer på uddannelsesområdet sætter du dine erfaringer ind i en sammenhængende helhedsforståelse. Vi arbejder med cases om, hvordan de administrative processer vil udvikle sig på de videregående uddannelsesinstitutioner. 

  Udbytte 

  • Du får et overordnet perspektiv på de udfordringer, der aktuelt præger administrationen i uddannelsessektoren. 
  • Du bliver bedre til at navigere i forhold til udviklingen på arbejdspladsen. 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 32.800,-