Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en fleksibel og modulopbygget deltidsuddannelse. Hvert modul er på 10 ECTS. Du kan også nøjes med en del af uddannelsen - fx et enkelt modul.

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en fleksibel uddannelse på akademiniveau - det vil sige samme niveau som Kommunom og det tidligere Statonom. Uddannelsen giver dig, der er administrativ medarbejder et stærkt fundament til at styrke dit arbejde med aktuelle og relevante emner inden for offentlig forvaltning og administration.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen er modulopbygget - hvert modul er på 10 ECTS. To af modulerne er "obligatoriske" og har fokus på de væsentligste kernekompetencer: ’Sagsbehandling’ og ’Analyse og metoder’. Disse to moduler kombineres med tre valgmoduler og et afsluttende afgangsprojekt til en hel akademiuddannelse (jf. skemaet nedenfor).  Hele uddannelsen kan med en ugentlig undervisningsdag tages på ca. 3 år.


Obligatoriske moduler  
Analyse og metoder 
Sagsbehandling 

Valgmoduler
Borgerkommunikation 
Digital service og innovation  
Organisation og psykologi 
Projektkoordinering 
Personalejura og arbejdsmiljø
Økonomi og styring 

Afgangsprojekt
Afgangsprojekt med individuel vejledning

Med mindst 2 års relevant erhvervserfaring giver uddannelsen adgang til diplomuddannelser. 

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Offentlig administration og forvaltning. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Public Administration. 

Optagelse og adgangskrav

For at blive optaget kræves en erhvervsuddannelse (fx. kontoruddannelse), en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller lign.) eller en grunduddannelse for voksne (GVU) samt to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. Søger du optagelse på baggrund af en erhvervsuddannelse, så kan erhvervserfaring optjent sideløbende med den adgangsgivende uddannelse medregnes.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du kan læse mere om realkompetencevurdering, og om hvordan du søger her.

Alle ansøgere får besked om optagelse senest fire uger efter tilmeldingsfristen. Arbejdsgiveren får samtidig tilsendt en faktura.

Statens Voksenuddannelsesstøtte

Der kan søges Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til afgangsprojektet, hvis det udføres på heltid, svarende til otte uger. Oplysninger vedrørende SVU fås på www.svu.dk eller hos din a-kasse.

Uddannelsessted

København

Ved samlet tilmelding af mindst 15 deltagere kan der endvidere oprettes hold de fleste steder i landet, fx på din arbejdsplads.

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-

Afgangsprojekt kr. 11.100,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Gebyret dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger.

Bogudgifter pr. modul varierer og ligger ca. mellem kr. 1.000,- og 1.500,-

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408

Undervisning

Efterår
10 undervisningsgange i perioden uge 34 – uge 4.

Forår
10 undervisningsgange i perioden uge 4 – uge 26.

Undervisningstid
Kl. 09:00-15:00

Undervisningsdag

Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.


Ret til ændringer forbeholdes