Genveje


Sagsbehandling Sagsbehandling

Få styr på forvaltningsloven, offentlighedsloven og de persondataretlige regler.

På modulet kvalificeres du til at kunne vurdere forvaltningsretlige problemstillinger og herunder forbedre din praksis.

Det juridiske grundlag for korrekt sagsbehandling

Det får du ud af modulet

På dette modul lærer du at vurdere forvaltningsretlige problemstillinger på det rigtige grundlag. Du får styr på, hvad der skal til, for at sagsbehandlingen er forvaltningsretlig korrekt. Samtidig får du en introduktion til juridisk metode. Det indebærer bl.a. viden om retskilderne og søgning af juridisk information.

Det faglige indhold

Vi tager udgangspunkt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataretlige regler og behandler centrale temaer som fx:

  • Forvaltningens organisation og funktion 
  • De formelle sagsbehandlingsregler, herunder habilitet, partshøring, aktindsigt, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt 
  • De indholdsmæssige krav til en afgørelse 
  • Domstolskontrol, Folketingets Ombudsmand og administrativ rekurs 
  • Introduktion til juridisk metode.

Modulets omfang

10 ECTS: 60 timer fordelt på 10 dage a 6 timer
Eksamen: Fire timers skriftlig eksamen.
Du skal selv medbringe egen bærbar pc til den skriftlige eksamen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København
24. aug. 2020
Pris: kr. 9.000,-
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-

Afgangsprojekt kr. 11.100,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Gebyret dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger.

Bogudgifter pr. modul varierer og ligger ca. mellem kr. 1.000,- og 1.500,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår
10 undervisningsgange i perioden uge 34 – uge 4.

Forår
10 undervisningsgange i perioden uge 4 – uge 26.

Undervisningstid
Kl. 09:00-15:00

Undervisningsdag

Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.


Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408