Genveje


Analyse og metoderAnalyse og metoder

Bliv god til at analysere og finde løsninger på problemstillinger i den offentlige forvaltning og administration

På modulet lærer du om samfundsvidenskabelige metoder til at undersøge, analysere og formidle relevante problemstillinger i den offentlige forvaltning og administration. 

Det får du ud af modulet

Modulet gør dig i stand til at analysere problemstillinger, der er relevante for den offentlige forvaltning og administration på baggrund af anerkendte metoder som fx spørgeskemaer og interview. 

Du lærer også at formidle din undersøgelse og undersøgelsens resultater. 

Det faglige indhold

Du vælger selv den problemstilling, som du vil lave eksamensprojekt om. Det kan være noget som optager din arbejdsplads eller dig, og som samtidig er relevant for den offentlige forvaltning og administration. 

Modulet faglige indhold af teorier og metoder giver dig på den måde inspiration og input til arbejdet med din selvvalgte problemstilling, som også bliver til dit eksamensprojekt. 

På modulet arbejdes der med forskellige metoder og analyser. 

Følgende emner er på programmet: 

  • Udarbejdelse af problemformulering
  • Undersøgelsesdesign og dataindsamlingsmetoder
  • Analyse og tolkning af data 
  • Formidling og dokumentation af undersøgelsesresultater

Se film om modulet

Hør lektor og fagansvarlig Kaare Frydensberg Thomsen fortælle om faget.

Modulets omfang

10 ECTS: 60 timer fordelt på 10 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftligt projekt og mundtlig eksamen

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København
24. aug. 2020
Pris: kr. 9.000,-
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-

Afgangsprojekt kr. 11.100,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Gebyret dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger.

Bogudgifter pr. modul varierer og ligger ca. mellem kr. 1.000,- og 1.500,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår
10 undervisningsgange i perioden uge 34 – uge 4.

Forår
10 undervisningsgange i perioden uge 4 – uge 26.

Undervisningstid
Kl. 09:00-15:00

Undervisningsdag

Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.


Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408