Genveje


BorgerkommunikationBorgerkommunikation

Lær at understøtte offentlig kommunikation

Dette modul henvender sig til ansatte i alle former for offentlige organisationer, der kommunikerer, aktivt vejleder og er i kontakt med borgere og brugere. Det vil sige administrative front-medarbejdere, der skriver til og taler med borger og brugere. 

Det får du ud af modulet

På modulet lærer du om effektiv kommunikation med både borgere og brugere - uanset om brugerne er eksterne eller interne. 

Du får kendskab til offentlige organisationers kommunikationspolitikker, kanalstrategier og opfattelser af borgerne, og du kommer til at træne både skriftlig og digital kommunikation med forskellige målgrupper. 

Du bliver skarp på din egen og dit teams forskellige former for kommunikation, og hvordan den kan styrke løsningen af jeres opgaver. 

Desuden lærer du at vejlede om de offentlige informations- og selvbetjeningssystemer og understøtte brugernes digitale kompetencer. 

Det faglige indhold

Modulet fokuserer på, hvordan kommunikation kan gøres effektiv. Vi arbejder med målgrupper og med forskellige medieplatforme. Vi kommer bl.a. ind på:

  • Kommunikationsplanlægning og -analyse
  • Korrekt og præcist skriftsprog
  • Mundtlig formidling
  • Offentlighedsloven og Forvaltningsloven
  • Web-video og sociale medier og vores brug af dem på jobbet
  • Hjemmesiden – brugervenlighed og sammenhæng med andre digitale medier
  • Digitale selvbetjeningsløsninger – hvordan fremmer vi selvbetjeningen?

Modulets omfang

10 ECTS: 60 timer fordelt på 10 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftligt oplæg / mundtlig eksamen

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København
24. aug. 2020
Pris: kr. 9.000,-
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-

Afgangsprojekt kr. 11.100,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Gebyret dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger.

Bogudgifter pr. modul varierer og ligger ca. mellem kr. 1.000,- og 1.500,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår
10 undervisningsgange i perioden uge 34 – uge 4.

Forår
10 undervisningsgange i perioden uge 4 – uge 26.

Undervisningstid
Kl. 09:00-15:00

Undervisningsdag

Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.


Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408